PROCES VERBAL

CONGRESUL al XXV-lea al AFDPR

ALBA IULIA 22-24 august 2018

 

Lucrările celui ce al XXV-lea Congres al ASOCIAŢIEI FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA (AFDPR) – ALBA IULIA 2018, au fost deschise de Preşedintele AFDPR Octav Bjoza, care  anunţă că din totalul de 48 filiale şi subfiliale, sunt prezente 42, însumând 177 de participanţi. Au lipsit: Buzău-Rm.Sărat, Harghita-Miercurea Ciuc, Harghita-Gheorgheni, Iaşi, Sălaj şi Tulcea.

Congresul este statutar.

Preşedintele marchează importanţa locaţiei, întrucât aici, la Alba Iulia, a avut loc prima unire a românilor, la anul 1600, realizată de Mihai Viteazu. Tot aici, la Alba Iulia, a avut loc Marea Unire de la l Decembrie 1918. Remarcă faptul că aici este un adevărat lăcaş încărcat de istorie, de naştere a României Mari.

Preşedintele Octav Bjoza arată că dintre invitaţii de seamă, la lucrări sunt prezenţi: Înaltpreasfinţitul Irineu de Alba Iulia, Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanu, Episcop Vicar Patriarhal, trimisul Preafericitului Patriarh Daniel, Preşedintele României (1996-2000), d-l Emil Constantinescu, d-ra Nicoleta Nicolae, consilier prezidenţial, din partea Preşedintelui României Klaus Werner Johannis, d-ra Alexandra Toader, consilier CNSAS, din partea Preşedintelui Executiv, d-l Constantin Buchet, d-na Lucia Hossu Longin, realizator TV, d-na Camelia Doru, Director ICAR, d-l Radu Preda, Preşedinte Executiv al IICCMER, d-l Marius Oprea, Cercetător expert IICCMER.

În continuare Preşedintele Octav Bjoza a dat cuvântul oaspeţilor care au rostit mesaje de apreciere şi susţinere.

După ce Înaltpreasfinţitul Irineu a binecuvântat lucrările Congresului, a precizat că aici s-a decis unirea tuturor românilor într-un singur stat, celebra Rezoluţie fiind citită de către Vasile Goldiş. IPS Irineu a arătat că orânduirea comunistă s-a prăbuşit în 1989, când poporul român blând şi credincios a reuşit, printr-un efort colectiv, să doboare forţele întunericului. Acesta a mai spus că astăzi vom comemora şi reînhuma, pe cei 10 martiri, ucişi în confruntările armate directe cu trupele Securităţii, ale căror oseminte au fost descoperite de cercetătorii IICCMER, Astăzi, noi ne cuminecăm sufleteşte prin  jertfele luptătorilor anticomunişti, credinţa în Dumnezeu devenind iarăşi, esenţa naţională a existenţei poporului român.

Dumnezeu să ne ajute!

În continuare, a fost rostită rugăciunea „Tatăl Nostru”.

Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanu citeşte mesajul de  binecuvântare din partea Preafericitului Patriarh Daniel. Preasfinţia Sa  mulţumeşte AFDPR, pentru contribuţia bănească adusă  la construirea Catedralei Mântuirii Neamului, urând participanţilor la Congres, multă sănătate.

D-ra Nicoleta Stan, Consilier prezidenţial, dă citire mesajului Preşedintelui României, d-l Klaus Werner Johannis. Este arătată semnificaţia zilei de 23 August, ca ziua europeană a victimelor fascismului şi comunismului. Purtaţi pe umeri povara unor ani grei de temniţă şi umilinţe pe care aţi fost nevoiţi să-i înfruntaţi. România de astăzi este şi rezultatul eforturilor dvs., iar sacrificiile pe care le-aţi făcut în numele libertăţii şi al democraţiei vor fi mereu onorate. Din  respect pentru AFDPR, instituţia Preşedinţiei a decorat mai mulţi membri ai acesteia, foşti deţinuţi politici, cinstind astfel, pe toţi eroii neamului care s-au jertfit pentru libertate şi democraţie.

D-l Radu Preda, după ce adresează felicitări participanţilor la lucrări, subliniază că dvs. reprezentaţi pe acei luptători care au reuşit să aducă România la normalitate. Este nemulţumit că nedreptatea este încă prezentă în societatea românească. Perioada de glorie a comunismului a coincis cu perioada de maximă umilinţă a luptătorilor pentru dreptate, democraţie şi libertate. IICCMER încearcă să scoată din uitare pe cei care au luptat în rezistenţa anticomunistă. România a avut cea mai lungă şi dârză rezistenţă din Europa. Subliniază importanţa evenimentului, constând în reînhumarea celor 10 luptători exhumaţi de IICCMER, la care vor participa peste 200 de persoane, în mare parte rude, foşti deţinuţi politici şi deportaţi, precum şi înalte personalităţi. Prin aceasta, IICCMER cinsteşte lupta şi suferinţa acestora, dar şi a dvs., a celor prezenţi aici.

D-ra Alexandra Toader dă citire mesajului Preşedintelui CNSAS, d-l Constantin Buchet, subliniind faptul că instituţia contribuie substanţial la recuperarea memoriei.

D-l Marius Oprea arată că în sală sunt mii de ani de temniţă, lagăre şi deportări. Domnia sa arată de asemenea, că jertfa noastră a salvat demnitatea acestui popor. Nedreptatea în această ţară este încă la putere. Ca istoric şi cercetător, d-l Marius Oprea a spus că din activitatea sa ştie ce înseamnă suferinţa.

În continuare, d-l Marius Oprea citeşte mesajul Preşedintelui Senatului României, d-l Călin Popescu Tăriceanu, care îşi exprimă recunoştinţa faţă de luptătorii anticomunişti.

D-na Lucia Hossu Longin mulţumeşte d-lui Preşedinte Emil Constantinescu pentru faptul de a fi fost mereu aproape de membrii AFDPR. Adevărata istorie recentă a României se regăseşte în cele peste 200 de episoade ale Memorialului Durerii. D-na Lucia Hossu Longin se bucură de reîntâlnirea cu noi, cei care o iubim şi i-am dat puterea să realizeze acele emisiuni. Ne consideră marile caractere ale României de ieri şi de azi.

În cuvântul său, d-l Preşedinte Emil Constantinescu mulţumeşte pentru invitaţia primită, care-i permite reîntâlnirea cu cei mai valoroşi cetăţeni ai acestei ţări. Cariera sa se datorează în parte, şi foştilor deţinuţi politici. În perioada preşedinţiei sale, d-l Preşedinte Emil Constantinescu spune că a militat pentru cunoaşterea adevărului despre perioada comunistă, cunoaştere atât de necesară pentru tinerii generaţiei de azi şi de mâine. Calea pentru adevăr este una foarte grea. Din acest motiv, îi respectă pe cei care luptă pentru adevăr. În perioada preşedinţiei sale, foştii deţinuţi politici au ocupat cele mai înalte funcţii în conducerea României, ei nefiind interesaţi de propria căpătuială, ci, punând mai presus de orice, problemele Patriei. Nu criza economică, nu criza politică sunt ceea ce caracterizează azi, România, ci criza morală. Cea mai mare dramă a foştilor deţinuţi politici este aceea că, se încearcă arestarea idealurilor lor. Se încearcă aducerea în derizoriu a luptei anticomuniste. În încheiere s-a adresat reprezentanţilor Bisericii, cei care au încă un rol determinant în această Europă care-şi pierde identitatea. Preoţii au fost în primele rânduri ale luptei anticomuniste pentru adevăr şi dreptate. Azi, Biserica reuşeşte să-i aducă pe români pe calea cea  bună. Îndeamnă la rugăciune, concordie, înţelepciune, respectarea martirilor sacrificaţi pentru viaţa întru Cristos. Respectul de sine se obţine respectându-ne valorile.

Preşedintele Octav Bjoza a mulţumit autorităţilor locale şi Filialei AFDPR Alba,  pentru organizarea Congresului, cât şi a Mauzoleului în care vor fi reînhumaţi cei 10 luptători anticomunişti.  Apoi a mulţumit d-lui Preşedinte Emil Constantinescu, pentru ajutorul acordat de câte ori a fost nevoie, în contactarea diferitelor autorităţi guvernamentale şi parlamentare şi nu numai. A mulţumit de asemenea, Fundaţia „Academia Civică” , d-nei Ana Blandiana, pentru realizarea Memorialului Sighet, declarat şi recunoscut ca „Sit de importanţă europeană”, în acest an, la Plovdiv, unde a şi primit o înaltă distincţie. Preşedintele îşi exprimă indignarea pentru modul cum sunt trataţi de către autorităţile statului, foştii deţinuţi politici şi deportaţii. Avem filiale care au fost şi sunt în  situaţia de a fi evacuate din sediile ocupate, oferindu-li-se în schimb, spaţii insalubre, fără grup sanitar sau nimic. În această situaţie sunt: Hunedoara-Deva, Buzău, Suceava, Galaţi şi altele. Ni se percep chirii mari, imposibil de suportat de către noi.

Pentru noi, în această ţară, nu a existat justiţie, de 70 de ani. ANAF-ul se năpusteşte tot asupra noastră, somându-ne să restituim statului, zeci de mii de lei, pasă-mi-te, pentru încasarea necuvenită a unor sume, urmare a unor încadrări incorecte în cadrul D L nr.118/1990. Se ştie că în perioada anilor 1990-31 decembrie 1997, comisiile care efectuau încadrarea erau formate din 7 persoane, din care 4 reprezentau Statul român şi 3, pe foştii deţinuţi politici şi deportaţi. Să fi fost aceia nişte tâmpiţi? Este greu de presupus. Mai degrabă avem azi dovada unui exces de zel. Să fi fost la noi evaziunea fiscală, ocolirea legislaţiei în vigoare? Este o ruşine sau mai degrabă, o neruşinare!

În continuare Preşedintele Octav Bjoza îşi manifestă indignarea faţă de faptul că n-am exportat doar pădurile Patriei pe mai nimic, ci am exportat tinereţe şi inteligenţă, România fiind deja o ţară de bătrâni şi bolnavi. Nerespectându-ne eroii, mai devreme sau mai târziu, ţara va ajunge într-o situaţie nedorită de nimeni. Având în vedere că Marii Făuritori ai Marii Uniri                               au murit între noi în temniţele şi lagărele de exterminare comuniste, preşedintele îşi exprimă speranţa că în acest an al Centenarului, întreaga clasă politică se va apleca şi asupra problemelor grele şi grave cu care ne confruntăm, găsind soluţiile prin care să repare marile nedreptăţi, înaintea „ieşirii noastre pe cale naturală din sistem” , după cum s-a exprimat un mare înţelept al zilelor noastre.

Preşedintele AFDPR anunţă întreruperea lucrărilor şi deplasarea participanţilor cu cele 3 autocare puse la dispoziţie de către autorităţi, la Monumentul foştilor deţinuţi politici şi deportaţi din Alba Iulia, pe Platoul Romanilor, la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, unde urmează să se desfăşoare slujba religioasă de către reprezentanţii a trei culte, ortodox, greco-catolic şi romano-catolic, de reînhumare a celor 10 luptători din rezistenţa anticomunistă, ucişi în confruntările directe cu trupele de securitate. Au fost acordate onoruri militare, s-au depus coroane de flori. Printre persoanele participante, am remarcat prezenţa Înaltpreasfinţitului Irineu de Alba Iulia, a Preasfinţitului Varlaam Ploieşteanu, a Preşedintelui Emil Constantinescu şi a autorităţilor locale, Prefect, Primar, Viceprimar. Din toate punctele de vedere, organizarea a fost ireproşabilă.

La orele 16.30 au fost reluate lucrările Congresului, ţinute în aceeaşi locaţie, adică la Universiatea „1 Decembrie 1918”  din Alba Iulia.

S-a dat cuvântul Preotului Grigorie Pele, care, pe Dealul Cărămidăriei din Gherla, acolo unde noi am înfiinţat un cimitir imaginar, cu câteva zeci de cruci, străjuite de o troiţă din lemn înaltă de 3 m., nu departe de locul în care au fost îngropaţi mişeleşte în miez de noapte, morţii noştri, a reamenajat şi construit un Memorial, constând în: o Capelă pentru comemorarea liturgică a victimelor comunismului, un spaţiu expoziţional dedicat celor ce au suferit în penitenciarul Gherla, o  bibliotecă tematică şi o sală de conferinţe.

A urmat prezentarea dării de seamă pentru anul 2017 (anexată prezentului proces verbal), de către Preşedintele AFDPR Octav Bjoza. A făcut o trecere în  revistă a legilor şi proiectelor de legi care ne priveşte pe noi şi anume:

  • Legea nr.221/2009;
  • PLx nr.244/2011;
  • Amendarea D L nr.118/1990, în sensul îmbunătăţirii reparaţiilor existente, cât şi introducerea copiilor noştri în acelaşi Decret.

 

În acest sens au fost purtate discuţii cu: Ministrul Finanţelor Publice, d-l Eugen Orlando Teodorovici (PSD), Secretarul General al Guvernului, d-ra Andreea Lambru (PSD), Preşedintele Senatului, d-l Călin Popescu Tăriceanu (ALDE), d-l Senator Varujan Vozganian (ALDE), d-l Senator Marcel Vela (PNL), d-l Deputat Iulian Bulai (USR), Preşedinţia României şi Avocatul Poporului.

D-l Preşedinte Bjoza, în discuţia purtată cu d-l Eugen Orlando Teodorovici, Ministrul Finanţelor Publice, în data de 2 aprilie 2018, a rezolvat revenirea la  forma iniţială, în sensul scutirii soţiilor urmaşe, de la plata taxelor şi impozitelor, după moartea soţilor lor. Acest neajuns s-a datorat noului Cod Fiscal, la întocmirea căruia a fost omis acest lucru.

În continuare a arătat că la nivel de ţară sunt sute de cazuri în care deportaţii sunt obligaţi de ANAF să restituie zeci de mii de lei, sume necuvenite, urmare unor încadrări eronate, de către comisiile de aplicare a D L nr.118/1990. Se va interveni la toate nivelurile, în încercarea de a stopa această nedreptate.

Referitor la decoraţiile acordate de către Preşedintele României, d-l Klaus Werner Johannis, au fost depuse mai multe liste, însumând 100 de persoane, dintre care 15 sunt saşi şi şvabi, stabiliţi definitiv în străinătate.  S-a precizat că listele sunt înaintate la CNSAS, în vederea pregătirii dosarelor întocmite de Securitate şi punerea lor la dispoziţia Comisiei Prezidenţiale, care verifică îndeplinirea celor trei condiţii şi anume:

  • să nu fi fost membru al Mişcării Legionare:
  • sî nu fi fost membru al Partidului Comunist;
  • să nu fi fost informator al Securităţii.

Dintre cele 100 de persoane propuse şi aprobate de către conducerile filialelor respective, în data de 26 iunie, la Palatul Controceni, au fost decorate 50. Urmează ca, în acest an al Centenarului, să fie decorate şi celelalte persoane, verificate şi acceptate de Comisia Prezidenţială.

În altă ordine de idei, Preşedintele Bjoza arată că la Congresul AFDPR din 2017 de la Băile Felix, s-a votat în unanimitate, propunerea Preotului Nicolae Bordaşiu, ca AFDPR să contribuie simbolic cu o sumă de bani, pentru Catedrala Mântuirii Neamului, concret, câte 1 leu pentru fiecare membru. Cu toate acestea, sunt filiale care nici până la această dată nu au înaintat către Centrala AFDPR, nici un leu şi anume: Buzău, Rm.Sărat, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş-Baia Mare, Maramureş-Sighet, Prahova, Sălaj, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea şi Hunedoara-Deva.

În ceea ce priveşte cota de 9%, ce ar trebui virată de către filiale la Centrala AFDPR, se arată că nu au trimis nici un leu pe anul 2017, următoarele: Bacău, Constanţa (exceptată), Gorj, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Vrancea. Pentru anul 2018, n-au virat, următoarele filiale: Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanţa (exceptată), Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Hunedoara-Deva, Hunedoara-Oraş, Hunedoara-Petroşani, Iaşi, Maramureş-Baia Mare, Maramureş-Sighet, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea, Vaslui şi Vrancea. Se precizează faptul că de aproape 2 ani, Centrala face cheltuieli din „rezerve”. În acest ritm, Centrala nu va mai putea fiinţa mai mult de 2-3 ani. Preşedintele apelează la toţi colegii care au neclarităţi, în privinţa celor arătate mai sus, să contacteze Centrala AFDPR.

În continuare, Preşedintele arată că împreună cu d-l Radu Preda, Preşedinte Executiv al IICCMER au purtat o discuţie despre situaţia în care se află Fortul 13 de la Jilava, cu Ministrul Justiţiei, d-l Tudorel Toader, urmare căreia, acesta a efectuat o vizită inopinată la acest obiectiv, după care a virat suma de 700.000 lei către Penitenciarul Jilava, ca o primă tranşă,  în vederea demarării studiului de fezabilitate, proiectării şi executării lucrărilor de consolidare. Se cunoaşte faptul că celularul Fortului 13 este sub nivelul pânzei freatice şi drept urmare, în punctul cel mai de jos, s-a construit un bazin colector de unde apele de infiltraţie sunt ridicate cu pompe submersibile în canalizare. Când vreuna din pompe se defectează, în câteva ore, celularul este inundat de ape. Nu Statul român a cumpărat aceste pompe, ci, în numele foştilor deţinuţi politici au fost achiziţionate de către Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu”.

Se mai arată şi faptul că Filiala Braşov, în  fiecare an, obţine fonduri de la autorităţile locale pentru deplasarea a 40-50 de persoane, pe traseele foştilor partizani anticomunişti, în scop cultural-educativ, istoric şi comemorativ-religios.

În acest an, Filiala Braşov a obţinut suma de 100.000 lei, pentru a organiza în Anul Centenarului, cel de al XXIII-lea Congres al INTER ASSO (Asociaţia Internaţională a Foştilor Deţinuţi Politici şi Deportaţi), ţinut la Braşov în zilele de 24-27 iunie 2018. Preşedintele INTER ASSO, D-l Christian Fuchs, din Germania, ne-a mulţumit pentru organizarea exemplară, întregul eveniment fiind considerat de mare succes. Mai precizează că delegaţii din cele 9 ţări foste comuniste prezente la Congres, au fost primite în ziua de 26 iunie 2018, la Palatul Cotroceni, asistând la decorarea celor 50 de foşti deţinuţi politici, de  către Preşedintele României d-l Klaus Werner Johannis.  Cu aceeaşi ocazie, a Congresului INTER ASSO, printr-un scurt simpozion, ţinut în ziua de 25 iunie 2018, s-a marcat împlinirea a 60 de ani de la arestarea celor 15 tineri elevi şi studenţi, care au făcut parte din organizaţia anticomunistă „Garda Tineretului Român” din Braşov, dintre care, mai trăiesc doar 5.  Trei fiind grav bolnavi.

Preşedintele AFDPR arată că Filiala AFDPR Constanţa are un proiect pentru construirea unui memorial, lucru care de mai mulţi ani se doreşte a fi înfiinţat şi în Capitală, un Muzeu al crimelor comunismului, ambele cazuri fiind tratate cu indiferenţă de autorităţile statale !?

Constată cu tristeţe cum, de zilele naţionale ale Statelor Unite, Marii Britanii şi Franţei, prin incinta ambasadelor acestora, vedem invitate persoane de tristă amintire, ca foşti ofiţeri ai Securităţii şi activişti ai Partidului Comunist, în timp ce nici unul dintre aceia care au luptat cu arma în mână împotriva comunismului şi au suferit aşteptându-i să vină, nu a fost invitat.

Se mai arată că de 10 ani consecutivi, deşi inviaţi, reprezentanţii Casei Regale  nu ne-au onorat cu vreun delegat sau vreun mesaj, la nici un congres de-al nostru.

Cu ocazia Congresului INTER ASSO, delegaţii trebuiau să participe la vernisajul unei expoziţii de pictură despre viaţa noastră din detenţie, organizată la parterul Bibliotecii Naţionale din Capitlă. Acest lucru nu a fost posibil, întrucât nu a primit avizul Ministrului Culturii, d-l George Ivaşcu, care l-a ţinut la uşa sa, de 5 ori câte o oră. Revoltătoare şi sfidătoare atitudine !, a  mai precizat Preşedintele.

Preşedintele Octav Bjoza cere Congresului să fie eliberat din funcţia de Preşedinte interimar al Filialei AFDPR Bucureşti, fiind foarte ocupat cu probleme la nivel naţional. A propus ca această funcţie să fie preluată de d-l Mihai Bontea. Interimatul să nu mai fie condiţionat de durata celor 6 luni prevăzute de Statut, ci să dureze până la stingerea ultimului proces declanşat de reclamantul Ion Varlam. Propunerea sa a fost aprobată de participanţii la Congres, cu unanimitate de voturi.

Preşedintele prezintă pe scurt propunerea d-lui Ion Varlam, de modificare a Statutului AFDPR, arătând că în urmă cu 4-5 ani, a mai existat o astfel de tentativă, dar  Justiţia ne-a solicitat să aducem tabele nominale cu 11.000 de semnături ale membrilor cotizanţi, ceea ce ne-a determinat să renunţăm. Propunerea d-lui Ion Varlam a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

În continuare, d-na Teodora Surcel dă citire raportului Comisiei de Cenzori, precum şi raportului de gestiune, ambele întocmite separat la nivel de ţară şi centrală, de către expertul contabil Petre Dovleac. După citirea acestora s-a aprobat descărcarea de gestiune, cu unanimitate de voturi.

Unul dintre delegaţii Filialei Constanţa a încercat să dea citire propunerii acesteia, dar nu a reuşit. Filiala a cerut luarea unei atitudini ferme  faţă de reprimarea brutală a civililor de către jandarmi, în ziua de 10 august 2018, cu ocazia mitingului neautorizat,  care a avut loc în Piaţa Victoriei din Capitală. Propunerea a fost respinsă cu unanimitate de voturi.

D-na Modreanu de la Filiala AFDPR Prahova propune ca urmaşii victimelor regimului comunist să poată deveni membri ai AFDPR.

Preşedintele Filialei AFDPR Alba, d-l Alexandru Sălăgean, prezintă scuze participanţilor la Congres, pentru faptul că nu toate lucrurile au ieşit aşa cum ar fi dorit.

Participanţii la Congres l-au contrazis, declarându-se foarte mulţumiţi de modul exemplar în care a fost organizat atât Congresul, cât şi reînhumarea eroilor.

În ziua de 24 august, la orele 9.30 în aceeaşi locaţie au continuat lucrările Congresului.

În deschidere, d-l Vicepreşedinte al AFDPR Teodor Stanca, autorul variantei finale de amendare a D L nr.118/1990, a dat explicaţii amănunţite, pe fiecare articol în parte. La acest proiect a lucrat mai bine de un an de zile, fiind trimis la toate filialele din ţară, în vederea unei cât mai ample dezbateri.

Au intervenit cu observaţii şi propuneri următorii participanţi: d-na Teodora Abrudan, d-l Aurel Nichiforeanu, Petru Mirciov, Ilie Cotoi, Iosif Torok, Cornelia Fetea şi alţii.

După discuţii prelungite, s-a decis la Proiectul de modificare a D L nr.118/1990 să rămână cu acelaşi conţinut, intervenindu-se într-un singur loc şi anume: la pct.7 Art.5, alin (4) să se elimine doar expresia: „dacă pot face dovada că au suferit”.

D-l Vasile Nicodim propune un moment de reculegere în memoria celor care ne-au părăsit în ultimul an şi cu precădere în memoria fostului preşedinte al Filialei AFDPR Alba, Pop Vasile Ioan.

La propunerea şi din iniţiativa Preşedintelui Filialei AFDPR Bihor, d-l Lucian Silaghi, care împreună cu d-nii Radu Preda şi Teodor Stanca, au întocmit un mesaj către viitorime, din partea participanţilor la Congres care, prin grija d-lui Lucian Silaghi, va fi amplasat în încăperea de la baza obeliscului lui Horia, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia, dar şi la Arhiepiscopia de Alba, prin grija Înaltpreasfinţitului Irineu.

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

La întrebarea unor participanţi: „De ce a fost aleasă ziua de 23  august, pentru Congres”.

Preşedintele Bjoza a răspuns: Ziua de 23 August a fost declarată la nivel european, drept „Ziua Internaţională a Victimelor  Nazismului şi  Stalinismului” (comunismului). Totodată, pornind din ziua de 23 August, până la Ziua Marii Uniri – 1  Decembrie, mai sunt exact 100 de zile.

S-a propus ca Rezoluţia Congresului să fie finalizată de către CNC. S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Preşedintele Octav Bjoza mulţumeşte încă o dată conducerii Filialei AFDPR Alba şi autorităţilor locale, care s-au implicat direct în organizarea ireproşabilă a ambelor evenimente: Congres şi reînhumare.

Ultimul cuvânt l-a avut Preşedintele Filialei AFDPR Alba, d-l Alexandru Sălăgean care şi-a exprimat satisfacţia că a putut să ne fie de folos.

Cu acestea, lucrările celui de al XXV- lea Congres al AFDPR au fost declarate închise.

 

Întocmit de:

Mateescu Ileana                              Marişescu Maria

 

 

 

Pentru conformitate

Preşedinte AFDPR

 

Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for