ŞEDINŢA COMITETULUI NAŢIONAL

DE CONDUCERE AL AFDPR

14 noiembrie 2018

Str.Mântuleasa nr.10-Bucureşti

 

Ordine de zi

 

 1. Despre Proiectul de lege ce priveşte îmbunătăţirea reparaţiilor foştilor deţinuţi politici şi deportaţi şi introducerea copiilor în D L nr.118/1990;
 2. Necesitatea sau nu, a asociaţiei noastre, să devină instituţie de interes public;
 3. Despre evacuarea unor filiale din spaţiile deţinute cu contract;
 4. Donarea spaţiului deţinut formal de către Centrala AFDPR, Filialei AFDPR Caraş Severin;
 5. Despre cota de 9 % ce trebuie virată către Centrală;
 6. Despre înaintarea balanţelor contabile;
 7. Despre Catedrala Neamului;
 8. Despre decorarea unor foşti deţinuţi politici, de către Preşedinţia României;
 9. Despre comemorarea lui Constantin Ticu Dumitrescu, la împlinirea a 10 ani de la moartea acestuia;
 10. Dacă este cazul ca eu să mai rămân la Secretariatul de Stat;
 11. D i v e r s e

 

N o t ă: Rugăm membri CNC care nu pot participa la şedinţă,

să delege un înlocuitor cu drept de vot.

 

 

 

7 nov.2018

Comments are closed.
Please click here for