CENTRALA AFDPR

 

H O T Ă R Â R E A   NR.3/2018

luată cu ocazia şedinţei CNC din ziua de

14 noiembrie 2018

 

Preşedintele AFDPR Octav Bjoza face prezenţa membrilor CNC şi constată următoarele:

Din totalul de 17 membri ai CNC, au lipsit trei membri şi anume: Andreescu Paul – Constanţa, Silaghi Lucian – Bihor şi Stanca Teodor -Timiş.

În concluzie, şedinţa este statutară.

În conformitate cu ordinea de zi, Preşedintele Octav Bjoza a făcut informări despre cele petrecute de la ultima întâlnire, CNC luând următoarele hotărâri:

 

 1. Despre Proiectul de Lege ce priveşte amendarea D L nr.118/1990, în sensul îmbunătăţirii acestuia şi introducerea copiilor noştri, inclusiv a acelora ai căror părinţi au fost asasinaţi sau au căzut în confruntările directe cu trupele de securitate:
 • 14 martie 2018 – discuţie cu Senatorul PNL, Marcel Vela (Caraş Severin), fiind însoţit de d-na Cornelia Fetea şi d-l Petru Mirciov;
 • 2 aprilie 2018 – discuţie cu Ministrul Finanţelor, d-l Eugen Orlando Teodorovici;
 • 14 mai 2018 – discutat la Secretariatul General al Guvernului, ca iniţiativă personală cu Secretarul General, d-na Andreea Lambru;
 • 15 mai 2018 – depus la Preşedinţia României,

la Secretariatul General al Guvernului şi la

Cabinetul Ministrului Finanţelor;

 • 30 mai 2018 – înmânat Deputatului PNL, Gabriel Andronache şi Deputatului USR, Iulian Bulai, cărora le-am cerut să găsească iniţiatori şi susţinători şi depunerea cu număr de înregistrare la Biroul de Iniţiative Legislative;
 • 5 iunie 2018 – depus la Cabinetul Senatorului PNL, Marcel Vela;
 • 7 august 2018 – împreună cu Vicepreşedintele AFDPR Sergiu Rizescu, am înmânat şi am cerut sprijinul d-lor senatori ALDE: Călin Popescu Tăriceanu Preşedintele Senatului şi Varujan Vozganian;
 • 9 august 2018 – la Secretariatul General al Guvernului, am discutat despre Proiectul de Lege depus, cu d-na Secretar General Andreea Lambru şi Şeful Oficiului Juridic, d-l Dragoş Condrea;
 • 19 septembrie 2018 – am depus şi discutat Proiectul de Lege, solicitându-i sprijinul, Avocatului Poporului, d-l Victor Ciorbea;
 • 17 octombrie 2018 – la solicitarea Ministrului Finanţelor Publice, d-l Eugen Orlando Teodorovici, am depus un „Mic studiu comparativ” între legile revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi D L nr.118/1990;
 • 7 noiembrie 2018 – sub nr.897, Proiectul de Lege, sub o formă simplificată dar şi nesatisfăcătoare, a fost depus de către Deputatul PNL, Gabriel Andronache, la Biroul de Iniţiative Legislative al Camerei Deputaţilor, având ca iniţiatori membri PNL: Raluca Turcan, Gabriel Andronache şi Ioan Cupşa, iar ca susţinători pe membri PNL Alina Gorghiu, Gheorghe Daniel, Bica Dănuţ şi T.Bumb, de la USR – Silviu Dehelean şi de la Minorităţi – Ganţ Ovidiu Victor, Grosaru Andi Gabriel şi Zisopol Dragoş.
 • 12 noiembrie 2018: Proiectul de Lege, sub forma simplificată şi nesatisfăcătoare a fost înregistrat la Senat, sub nr.B-609.

                 Comitetul Naţional de Conducere a hotărât cu unanimitate de voturi, să se mai aştepte maximum două săptămâni, după care, să declanşăm un atac scris şi verbal la toate nivelurile, din Guvern, Parlament şi partide politice.

 

 1. Având în vedere că asociaţia noastră nu este una de utilitate publică, unele filiale au fost evacuate din sediile deţinute cu chirie, altele neputând suporta chiriile prea mari în comparaţie cu posibilităţile lor financiare, precum şi cheltuielile administrative, s-a pus problema dacă este bine sau nu, să devenim asociaţie de interes public.

Comitetul Naţional de Conducere a hotărât cu 11 voturi „pentru”, să întreprindem toate diligenţele pentru a deveni o asociaţie de utilitate publică. Au fost două voturi împotrivă Arpad Szilagyi (împuternicit de Iosif Torok – Covasna) şi Cornelia Fetea (Caraş Severin). S-a abţinut Aurel Nichiforeanu (Suceava).

 

 1. Comitetul Naţional de Conducere a aprobat cu unanimitate de voturi, donarea de către Centrala AFDPR, prin Preşedintele Octav Bjoza, către Filiala AFDPR Caraş Severin, a spaţiului deţinut de aceasta, drept sediu al filialei, în Municipiul Reşiţa.

 

 1. Preşedintele AFDPR, Octav Bjoza întreabă CNC, dacă, în eventualitatea în care nu vom găsi înţelegere din partea autorităţilor Statului, în problemele cu care ne confruntăm, mai este cazul sau nu, să ocupe funcţia de Subsecretar de Stat?

CNC, cu unanimitate de voturi, s-a exprimat că nu este cazul să renunţ.

 

 1. Având în vedere starea gravă a sănătăţii în care se află Preşedintele Filialei AFDPR Dolj, d-l Ştefan Dobre, CNC a luat act de alegerea conducerii interimare a acestei filiale, în urma şedinţei de comitet de conducere din data de 09.11.2018, validând-o cu unanimitate de voturi.

 

 1. În urmă cu mai bine de doi ani, Preşedinţia României a solicitat o listă, cuprinzând foşti deţinuţi politici, pentru a fi decoraţi de către Preşedintele României, d-l Klaus Werner Johannis, în Anul Centenarului. Au fost impuse trei condiţii:

să nu fi fost informator al Securităţii;

să nu fi fost membru al Mişcării Legionare;

să nu fi fost membru al Partidului Comunist.

Cele trei condiţii au fost greu de îndeplinit, ele reducând considerabil numărul celor care ar fi trebuit să fie decoraţi.

Am solicitat filialelor atât înscris, cât şi verbal, în toate şedinţele şi  congresele noastre, propuneri. La început am pus condiţia de la 10 ani inclusiv, în sus, în ceea ce priveşte durata pedepsei executate. Negăsindu-se suficiente astfel de cazuri, această limită a fost coborâtă mai întâi, la 8-9 ani, apoi la 6-7 şi 4-5 ani. La aceste condiţii, am adăugat realizările de excepţie, de după Decembrie 1989, ale unora dintre noi, cum ar fi, cele de preşedinţi de filiale, parlamentari, iniţiatori şi constructori ai unor monumente etc. În final, aceste liste, scoase cu greu, de la preşedinţii de filiale, însumând 100 de persoane, au fost depuse la Preşedinţie. După cum se ştie, în data de 26 iunie 2018, Preşedintele României a decorat 50 dintre aceste persoane, urmând ca restul de 50 (care îndeplinesc condiţiile cerute) să fie decorate într-o etapă următotare.

 

 1. Preşedintele Octav Bjoza informează că împreună cu IICCMER, CNSAS, Fundaţia „Academia Civică” şi bineînţeles AFDPR, urmează să organizeze un Simpozion comemorativ, la „10 ani de la moartea lui Constantin Ticu Dumitrescu”, la Teatrul Naţional din Bucureşti.

 

 1. Preşedintele Octav Bjoza informează despre greutăţile întâmpinate de unele filiale, în ceea ce priveşte spaţiile deţinute, cum sunt: Galaţi (evacuare), Suceava (evacuare şi chirie mare), Ploieşti (chirie mare), Buzău (evacuare şi chirie mare), Deva (evacuare şi chirie mare), Zalău (evacuare) şi altele.

 

 1. Preşedintele Octav Bjoza informează despre greutăţile întâmpinate de Centrala AFDPR, pentru netrimiterea la timp de către filiale, a balanţelor contabile, a cotei de 9% şi contribuţia la Catedrala Neamului.

 

Ne mai fiind alte puncte de discutat, şedinţa CNC a fost declarată închisă.

Prezenta hotărâre va fi multiplicată şi înaintată tuturor filialelor, subfilialelor şi membrilor CNC, până la data de 28 noiembrie 2018.

 

Răspunde Maria Dincu

Secretar General

 

Preşedinte,

Octav Bjoza

 

Comments are closed.
Please click here for