ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI

 ŞI VICTIME ALE DICTATURII 

DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

             Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                                                                     Nr.50/04/03/2019

 

C ă t r e

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

Domnului Secretar General

Toni Greblă

 

Referitor: Obţinerea caliltăţii de

„Instituţie de utilitate publică”

 

Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR), constată cu indignare şi revoltă, cum de la apariţia noului Cod fiscal, beneficiarii D L nr.118/1990, care are doar caracter social şi viager, au ajuns bătaia de joc a tuturor acelora care îl pun în aplicare.

Pentru activitatea sa extraordinară, AFDPR a primit unele dintre cele mai înalte decoraţii şi anume, de la Regele Mihai I de România „NIHIL SINE DEO”, de la Preşedintele României, d-l Klaus Werner Johannis „STEAUA ROMÂNIEI ÎN GRAD DE CAVALER” şi Patriarhul României Preafericitul Daniel, „CRUCEA PATRIARHALĂ”, AFDPR fiind recunoscută pe plan internaţional, ca cea mai activă în stabilirea adevărului despre istoria recentă a Europei comunizate.

În România sunt mai multe legi speciale. Dar deasupra tuturor ar trebui să ne situăm noi, foştii deţinuţi politici şi deportaţi, pentru că noi am reprezentat şi ar trebui să reprezentăm suferinţa şi demnitatea acestui popor. Noi suntem aceia cărora ni s-a luat totul, adică libertatea, sănătatea, agoniseala şi multora – vieţile, fiind supuşi la torturi, bătăi, înfometare şi munci silnice, suferinţa noastră continuând până la sfârşitul vieţii.

Am constatat cu tristeţe cum marea majoritate a parlamentarilor şi a membrilor Guvernului, fiind tineri, nu cunosc cele ce s-au întâmplat cu noi, în urmă cu 60-70 de ani.

Există posibilitatea ca ANAF să nu cunoască faptul că nouă, a doua zi după condamnarea de către tribunale militare, averile ne-au fost confiscate în totalitate, familiile fiind azvârlite în drum. Pentru toate acestea, Statul Român nu a acordat nici o reparaţie morală şi materială, trimiţându-ne să ne judecăm prin tribunale.

Multiplele nemulţumiri vor face obiectul unui alt material, mult mai amplu, care va fi difuzat membrilor Guvernului, Parlamentului (Senat, Cameră) şi şefilor de partide.

Aici, ne referim la faptul că unele filiale judeţene sunt evacuate din sediile deţinute, fără a li se oferi mai întâi, alte spaţii. Toate filialele noastre sunt puse în situaţia de a plăti taxe, impozite şi chirii, sume exorbitante faţă de posibilităţile noastre, practic nule.

Devenind instituţie de utilitate publică, consiliile locale vor avea posibilitatea legală, de a ne scuti de aceste taxe, impozite şi chirii.

De aceea, rugăm prin dvs., pe d-na Prim Ministru Vasilica-Viorica Dăncilă, să aprobe şi să dispună, în regim de maximă urgenţă, obţinerea calităţii de instituţie de utilitate publică, pentru AFDPR, având în vedere vârsta înaintată a membrilor asociaţiei noastre (rata lunară a mortalităţii în rândurile noastre, a ajuns la 300 persoane).

 

N o t ă: Anexăm prezentei, documentaţia necesară (134 pagini), în conformitate cu legile în vigoare.

 

Cu deosebită consideraţie,

 

Preşedinte AFDPR

şi

Subsecretar de Stat

Octav Bjoza

 

Comments are closed.
Please click here for