memoriu justificativ

               ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

                                       Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

 

          H O T Ă R Â R E A   NR.1/2019

 

        luată în ziua de miercuri 20 martie 2019,

       cu ocazia şedinţei reunite a CNC şi CND

 

Preşedintele AFDPR, OCTAV BJOZA, constată şi declară şedinţa ca fiind statutară, din totalul de 50 de filiale, subfiliale şi 4 membri CNC, inclusiv Centrala, au fost prezente 38, conform tabelului de semnături anexat.

Au lipsit următoarele filiale şi subfiliale: Argeş, Bihor, Botoşani, Ilfov, Buzău, Iaşi, Maramureş-Baia Mare, Maramureş-Sighet, Satu Mare, Timiş, Tulcea, Hunedoara Oraş.

Dintre membri CNC, au lipsit 6 din 17 şi anume: Rizescu Sergiu, Stanca Teodor, Puiu Maria, Silaghi Lucian, Moica Niculina şi Radu Ion.

În concluzie, şedinţa este statutară, atât din punctul de  vedere al CNC, cât şi al CND.

Având în vedere ordinea de zi comunicată şi aprobată cu unanimitate de voturi, precum şi procesul verbal încheiat în timpul şedinţei,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1.- Întrucât, din motive de sănătate, d-l Dobre Ştefan  s-a retras de la conducerea Filialei Dolj, cât şi din CNC, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, ca locul acestuia în CNC să fie luat de către d-l Muntean Mircea, aflat pe lista membrilor supleanţi.

 

Art.2.- Proiectul de lege în ceea ce priveşte respectarea, îm-  bunătăţirea şi completarea  D L nr.118/1990, aprobat în Congresul AFDPR de la Alba Iulia (23 august 2018), depus la grupurile parlamentare ale PSD, PNL şi USR, din mai-iunie 2018, a fost „mutilat” şi depus la comisii de către PNL, într-o asemenea manieră, care ne nemulţumeşte total.

O nouă formă restrânsă, acceptată de către noi, a fost predată d-lui Preşedinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu, în ziua de 13 martie 2019, în scopul luării unor semnături şi înregistrarea acestuia la comisiile se-natoriale. Se va urmări  acest lucru.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

 

Art.3.- Întrucât avem filiale ale AFDPR care sunt somate să părăsească spaţiile deţinute pentru sedii, sau sunt puse să plătească chirii imposibil de suportat şi ţinând cont de aprobarea CNC, Centrala AFDPR a întocmit documentaţia necesară obţinerii calităţii de „instituţie de utilitate publică”, care a fost depusă în ziua de 7 martie 2019, la Secretariatul General al Guvernului. După verificare, ne-a fost solicitată şi închiderea financiar-contabilă pentru anul 2018. Acest lucru nu poate fi făcut, deoarece un număr de 16 filiale şi subfiliale nu au trimis balanţele la 31.12.2018, nici până la această dată şi anume: Alba, Bihor, Brăila, Bucureşti, Ilfov, Buzău, Dolj, Hunedoara Deva, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi Hunedoara Oraş.

Se aprobă urgentarea trimiterii balanţelor la 31.12.2018, de către filialele restante.

 

Art.4.-  Constatăm că nici până la această dată, unele filiale şi subfiliale, nu au transmis cota de 9%, către Centrala AFDPR, şi anume: Constanţa, Dolj, Hunedoara Deva, Iaşi, Prahova, Sălaj, Tulcea şi Vâlcea. Rugăm ca orice neconcordanţă, să fie transmisă telefonic imediat, către Centrala AFDPR, indicându-se suma şi data la care a fost virată.

 

Art.5.- La Congresul AFDPR din 2017, care a avut loc la Băile Felix, la propunerea Preotului Nicolae Bordaşiu,  s-a aprobat cu unanimitate de voturi, să contribuim cu câte 1 leu de persoană, pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Constatăm că nici până la această dată, următoarele filiale şi subfiliale nu au transmis către Centrală, aceste sume simbolice: Alba, Rm.Sărat, Dâmboviţa, Giurgiu, Iaşi, Maramureş Baia Mare, Maramureş Sighet, Prahova, Sălaj, Suceava, Vaslui, Vrancea, Hunedoara Deva şi Hunedoara Petroşani. Eventuale neconcordanţe vor fi sesizate telefonic, imediat, indicându-se data şi suma transmisă.

 

Art.6.- Membrii CNC şi CND prezenţi, constată că la conducerea Filialei Bucureşti a AFDPR nu mai poate continua interimatul. Se propune şi se aprobă cu unanimitate de voturi, efectuarea de alegeri generale, ca la toate celelalte filiale, urmând ca la nevoie, să se intervină după pronunţarea sentinţelor definitive în procesele declanşate de d-l Ion Varlam.

 

Art.7.- Preşedintele Octav  Bjoza anunţă pe cei prezenţi, că a întreprins toate demersurile în vederea organizării celui de al XXVI-lea Congres al AFDPR, la Mamaia, Hotel „Aurora”, în zilele de 16-17-18 septembrie 2019, costuri: cazare 45 lei/persoană/noapte, masă completă (mic dejun, prânz şi cină) 85 lei/persoană/zi. Total Congres: 260 lei/persoană/2 zile şi 2 nopţi.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

Art.8.- Preşedintele Octav Bjoza prezintă propunerile domnului Ion Varlam, de modificare a Statutului AFDPR, propuneri trimise de acesta către majoritatea filialelor.

Cu unanimitate de voturi, aceste propuneri au fost respinse în totalitate.

Art.9.- D-l Mihai Bontea a prezentat situaţia celor 4 procese intentate de către d-l Ion Varlam şi d-na Iliana Nedelea, împotriva conducerii legitime a Filialei AFDPR Bucureşti şi a CNC. Toţi cei prezenţi şi-au exprimat indignarea faţă de acţiunile întreprinse de aceştia.

 

Art.10.- Preşedintele Octav Bjoza dă citire cererii Filialei AFDPR Vâlcea, de a fi scutită de la plata cotei de 9% pentru anul 2018, întrucât aceasta a avut cheltuieli foarte mari de amenajare a noului spaţiu pentru sediu.

Solicitarea s-a aprobat cu unanimitate de voturi.

 

Art.11.- Întrucât anul 2019 este an electoral în cadrul AFDPR, toate filialele şi subfilialele vor organiza adunări generale de alegeri ale conducerilor. Procesele verbale ale acestor adunări generale, vor fi înaintate către Centrala AFDPR, spre validare, până la data de 30.06.2019.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

N  o t ă : Prezenta va fi multiplicată şi difuzată tuturor filialelor, subfilialelor şi membrilor CNC, până în data de 5 aprilie 2019.

 

Preşedinte,                                                       Secretar general,

Octav Bjoza                                                     Maria Dincu

Comments are closed.
Please click here for