ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

                                       Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

Nr.100/03.05.2019

                   

            C ă t r e

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE

ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

 

D-lui PREŞEDINTE

SOLOMON ADRIAN

 

Referitor: Proiect de lege,

înregistrat sub nr.Bp.609/2018

 

 

Comitetul Naţional de Conducere al ASOCIAŢIEI  FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI ŞI VICTIME ALE DICTATURII DIN ROMÂNIA (AFDPR) respinge acest Proiect de lege, prin care s-ar acorda doar o parte din solicitările noastre, aceasta constituind încă o jignire grosolană la adresa foştilor deţinuţi politici, deportaţi şi urmaşi ai acestora.

Noi am depus un proiect de lege la toate nivelurile parlamentare şi guvernamentale, din care rezultă că solicitările noastre sunt mult mai mari, dar, se vede treaba că nu şi-a găsit susţinători.

Precizăm aici, că ruşinosul D L nr.118/1990 are doar caracter social şi viager, acesta permiţându-ne să ne târâm până la moarte.

Deşi au trecut 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, în ultimul an, mărindu-se pensiile şi salariile, nimeni nu s-a gândit să ne restituie, sub forma unor reparaţii morale şi materiale, ceea ce Statul Român ne-a luat cu japca în urmă cu 60-70 de ani, adică libertatea, sănătatea, agoniseala şi multora – vieţile.

Dispreţul manifestat faţă de această categorie socială, este

demonstrat şi prin faptul că luptătorii din decembrie 1989 au primit reparaţii morale şi materiale înzecite faţă de-ale noastre, deşi aceştia nu au pierdut nimic.

A nu găsi surse pentru aceste reparaţii nici după 30 de ani, înseamnă că negaţi zecile de mii de crime săvârşite de regimul comunist în cei 45 de ani „de domnie”, perioadă în care, faţă de deţinuţii politici s-au petrecut cele mai cumplite orori din lumea comunistă europeană.

Ne întrebăm pe bună dreptate, dacă vinovaţi de cele întâmplate în cei 30 de ani, nu sunt parlamentarii şi guvernanţii care n-au avut nici o tangenţă cu noi, ci mai degrabă, cu criminalii care ne-au trimis la moarte.

 

Preşedinte AFDPR şi

Subsecretar de Stat,

 

Octav Bjoza

 

 

 

 

Comments are closed.
Please click here for