ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI
ŞI VICTIME ALE DICTATURII
DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str. Mântuleasa nr. 10, 030554, Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel./ fax. 021-317.23.17

Centrala AFDPR                                                              Nr. 179/ 04.06.2021

NOTĂ

 La propunerea Președintelui Filialei AFDPR Constanța, domnul Paul ANDREESCU, efectuată prin consultarea și în numele Comitetului de Conducere al acestei Filiale, Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) a decis să înainteze Ambsadei Republicii Belarus în România o notă de protest, referitoare la gravele derapaje privind democrația, petrecute în ultimul timp în Republica Belarus, sub Președinția lui Aleksandr Lukașenko, prezentată în cele ce urmează.

Către: Ambasada Republicii Belarus în România

Excelenței Sale Andrei М. Grinkevich,

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România

Adresa: Str. Tuberozelor nr. 6, Sector 1, Mun. București, cod poștal: 011411

E-mail: romania@mfa.gov.by

Data: 04.06.2021

Ref.: Notă de protest – Protest Note – protesto notu

 NOTĂ DE PROTEST

(Protest Note – protesto notu)

 

Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România (intrată în istoria recentă sub denumirea prescurtată de AFDPR) consideră că este necesar să declare următoarele Guvernului Republicii Belarus, având onoarea să transmită textul prezentei note de protest Excelenței Sale Andrei М. Grinkevich, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România.

Condamnăm cu fermitate toate actele și faptele reprobabile, comise pe teritoriul Republicii Belarus din ordinele Președintelui acestei țări, Aleksandr Lukașenko, aceste ordine cu caracter repetitiv depășind atribuțiile mandatului unui șef de stat caracterizat prin democrație.

Deși Republica Belarus este o republică prezidențială, guvernată de Președinte și de Adunarea Națională, astfel încât Președintele are atribuții extinse în comparație cu o republică parlamentară, derapajele de la principiile democratice sunt inacceptabile! De altfel, însuși Președintele Aleksandr Lukașenko s-a autodescris ca având un „stil autoritar de guvernare”, iar țările occidentale au sancționat această atitudine, etichetând explicit Republica Belarus ca „o dictatură”. Încă din anul 1997, Consiliul Europei a exclus Republica Belarus „pentru alegeri nedemocratice și afectate de nereguli”, iar în repetate rânduri, Guvernul Republicii Belarus a fost criticat pentru repetatele încălcări ale drepturilor omului și pentru persecuția organizațiilor neguvernamentale, a ziariștilor independenți, a minorităților naționale și a politicienilor de opoziție. Dar, de fiecare dată, Guvernul Republicii Belarus a ales să ignore aceste critici sau să le răspundă în derâdere, astfel încât relațiile externe cu statele din Europa de Vest și cu SUA au fost și continuă să fie tensionate, îmbunătățindu-se doar cele cu Federația Rusă și China, ceea ce spune multe despre politica dusă de Președintele Aleksandr Lukașenko și acoliții săi.

Atragem totuși atenția că, în calitate de membru OSCE, organizație din care și România face parte, angajamentele internaționale ale Republicii Belarus sunt supuse monitorizării sub mandatul Comisiei Helsinki, iar în acest sens reamintim că, în februarie 2021, domnul Geir Hønneland, Secretarul General al Comitetului Norvegian Helsinki, a făcut un apel la autoritățile belaruse „să înceteze perchezițiile ilegale ale unor locuințe particulare și birouri și să renunțe imediat la toate acuzațiile nejustificate pe care le aduc unor persoane și grupuri din societatea civilă”. Iar aceasta este numai una dintre faptele săvârșite de Guvernul Republicii Belarus, ce contravin normelor internaționale stabilite prin Actul Final de la Helsinki al OSCE, din 1 august 1975, încălcând întrutotul principiile enunțate în Capitolul VII al Declarației.

Actele și faptele reprobabile, comise în ultimul timp pe teritoriul Republicii Belarus, sfidează întreaga lume democratică, sunt contrare libertății și încalcă drepturile omului, constituind grave derapaje de la principiile statului de drept!

Potrivit Statutului și principiilor AFDPR, în numele celor peste 43.000 de foști deținuți politici, deportați, prizonieri de război în fosta URSS, soți/soții supraviețuitoare și copii ai acestora (beneficiari ai Decretului-Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri), pe care în majoritate îi reprezentăm, condamnăm încă o dată cu fermitate actele și faptele întreprinse de Guvernul Republicii Belarus și solicităm, prin intermediul Excelenței Sale Andrei М. Grinkevich, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România, încetarea imediată a oricăror practici nedemocratice din partea autorităților din Belarus.

Prin însuși Statutul și însăși principiile sale, încă de la înființarea sa în anul 1990, AFDPR a considerat și consideră că trebuie să ia atitudine față de orice acte și fapte contrare libertății de expresie, care încalcă drepturile omului, sancționând orice abatere de la statul de drept, indiferent cine ar comite astfel de fapte și indiferent dacă acestea au loc în România sau în alte țări de pe mapamond.

Prezenta notă de protest este cu atât mai justificată cu cât, prin amploare și duritate, situația actuală provocată de Guvernul Republicii Belarus și de Președintele Aleksandr Lukașenko ne amintește de actele și faptele mai mult decât reprobabile ale regimului totalitar comunist din România, care, între anii 1945-1989, a săvârșit asupra propriului popor cele mai abominabile crime din lumea comunistă europeană, lucru recunoscut și de marele disident rus Aleksandr Soljenițîn.

Preşedinte al AFDPR

Octav BJOZA

Pentru a vizualiza Nota de protest în format scanat, click pe legătura de mai jos:

Nota-protest-AFDPR-Guvernul-Belarus_opt

Comments are closed.
Please click here for