Adrese la proiectul de lege PL-x 244/2011

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

              Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                            Nr. 99/25.09.2013

 

C ă t r e

   

PARLAMENTUL ROMMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi

Domnului Preşedinte Liviu-Bogdan Ciucă

Referitor la proiectul de lege PL-x 244/2011, respectiv adresele noastre:

Nr. 534/29.11.2010     înreg.la dvs.sub nr……….

Nr. 55/3.05.2011…………………………2647/25.05.2011

Nr. 72/25.05.2011………………………..2973/25.05.2011

Nr. 200/07.11.2011………………………5202/08.11.2011

Nr. 208/22.11.2011………………………5456/23.11.2011

Nr. 47/27.04.2012………………………..

Nr. 66/30.05.2012………………………..2151/31.05.2012

Nr. 118/10.10.2012………………………3178/11.10.2012

Nr. 22/14.02.2013………………………..488/18.02.2013

 

Prin toate aceste adrese solicitam să trataţi în regim de urgenţă, noul proiect de lege PL-x nr.244/2011, amendat de noi şi dezbătut cu grupul de lucru al Comisiei Juridice, privind despăgubirile morale şi materiale ce ar trebui acordate foştilor deţinuţi politici şi deportaţi de către Statul Român.

Amintesc aici că Legea nr.221/2009 a fost practic desfiinţată de către Curtea Constituţională şi Procurorul General al României prin declararea neconstituţionalităţii şi a recursului în interesul legii.

Iată-ne, cum după 50-60 de ani ne vedem condamnaţi pentru a doua oară de o aceeaşi justiţie oarbă cu adevărat, care se face că nu ştie că atunci ni s-au luat pentru totdeauna libertatea, sănătatea, tinereţea, agoniseala şi multora vieţile, precum şi faptul că după eliberare ne-am târât prin viaţă fiind marginalizaţi şi urmăriţi prin diabolice reţele de informatori.

Chiar nu cunoaşteţi domnilor că noi suntem aceia care, lipsiţi de minime condiţii de igienă şi asistenţă medicală, bătuţi, înlănţuiţi şi înfometaţi am efectuat munci silnice la Canalul Dunărea – Marea Neagră, în minele de plumb de la NISTRU, CAVNIC şi BAIA SPRIE, la diguri de pământ şi canale de irigaţii, la recoltat stuf, la construirea combinatelor chimice de la ONEŞTI, SĂVINEŞTI, BORZEŞTI, a barajului de la Bicaz şi a stadionului din Constanţa, la munci agricole în orezării şi multe altele?

O justiţie care ne face nevăzători, afirmând că D L 118/1990 este prea îndestulător pentru noi, deşi acesta are doar caracter social şi viager, reprezentând firimituri azvârlite de la masa bogaţilor în devenire, pe atunci.

În cei mai bine de trei ani care au trecut de când corespondăm şi participăm la şedinţele Comisiei Juridice au murit încă 9000 dintre noi.

Iată cum cei care ar fi trebuit să constituim adevărate repere morale, inclusiv pentru dvs. parlamentarii, am ajuns de batjocura clasei politice, lipsită de respect faţă de noi, cei care ne-am jertfit întreaga viaţă întru salvarea demnităţii acestui neam.

De aceea, cei peste 200 de participanţi la cel de al XX-lea Congres al AFDPR care a avut loc în zilele 6-7 septembrie 2013 la Miercurea Ciuc vă cer cu fermitate să nu ne mai minţiţi! Sunteţi iniţiatorii acestui proiect de lege şi aveţi cca 70% forţă de vot în Parlament.

Modul în care întreaga clasă politică ne-a tratat „din umbra falnicelor bolţi” ale clădirii Parlamentului României, nu face decât să vă discrediteze în faţa istoriei.

Aşteptăm un răspuns clar şi tranşant DA sau NU!

 

Preşedinte,

Octav Bjoza


Comments are closed.
Please click here for