ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

                                       Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

 

          H O T Ă R Â R E A   NR.2/2016

 

        luată în ziua de vineri 19 august 2016,

       cu ocazia şedinţei reunite a CNC şi CND

 

Preşedintele AFDPR, inginer OCTAV BJOZA, constată şi declară şedinţa ca fiind statutară, din totalul de 52 de filiale, subfiliale şi membri CNC, inclusiv Centrala, au fost prezente 36, conform tabelului de semnături anexat.

Au lipsit următoarele filiale şi subfiliale: Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău-Rm.Sărat, Constanţa, Gorj, Harghita-Miercurea Ciuc, Harghita-Gheorgheni, Iaşi, Maramureş-Sighet, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Vâlcea şi Vrancea.

Având în vedere ordinea de zi comunicată şi aprobată cu unanimitate de voturi, precum şi procesul verbal încheiat în timpul şedinţei,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1.- România, Ungaria şi Cehia sunt membre fondatoare ale INTER ASSO. Participanţii la şedinţa reunită au aprobat cu unanimitate de voturi, ca Centrala AFDPR să suporte cheltuielile de participare la Congresul ce va avea loc la Budapesta în zilele de 21-24 octombrie 2016 şi Simpozionul Internaţional din ziua de 25 octombrie 2016, cât şi cotizaţia anuală de 500 de euro. Precizăm că masa şi cazarea vor fi suportate de către Guvernul Maghiar.

 

Art.2.- Cei prezenţi au propus şi aprobat cu unanimitate de voturi, reluarea pe un ton imperativ, a adreselor şi a discuţiilor (audienţelor) către Primul Ministru şi miniştrii: Muncii, Finanţelor, Justiţiei, Sănătăţii şi Casa Naţională de Pensii Publice, în cel mai scurt timp, privind nedreptăţile la care suntem supuşi, mai ales în ultima perioadă  (vezi Codul Fiscal, medicamente, bilete de tratament, CAS etc.).

 

Art.3.- Contactarea imediată a parlamentarilor dispuşi să ne sprijine în anularea art.502 din noul Cod Fiscal şi anume, a d-nei Senator Ecaterina Andronescu şi a domnilor senatori: Corneliu Dobriţoiu şi Puiu Haşoti, care ne-au promis sprijin total şi imediat.

Este aprobată de cei prezenţi, cu unanimitate de voturi.

 

Art.4.- Căutarea în judeţele filialelor, a unor parlamentari dispuşi să ne sprijine în introducerea copiilor noştri în D L nr.118/1990 şi chiar reluarea discuţiilor pe marginea PLx nr.244/2011, este aprobată de asemenea, cu unanimitate de voturi.

 

Art.5.- Aşa cum s-a stabilit încă din luna martie 2016, cel de al XXIII-lea Congres al AFDPR, va avea loc la Hotelul „Aurora” din Mamaia, în zilele de 15-17 septembrie 2016, masa fiind servită în interiorul aceluiaşi hotel, unde se vor desfăşura şi lucrările congresului. Costurile vor fi următoarele:    –   masa 80 lei/zi şi persoană

  • cazarea 40 lei/noapte şi persoană

            total            –   240 lei/2 zile şi 2 nopţi/persoană

 

A fost acceptat şi meniul anexat prezentei.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

  

Art.6.- Vor fi trimise imediat, către Centrala AFDPR, listele nominale ale participanţilor la congres.

 

Art.7.- Se revine asupra trimiterii unor liste nominale aprobate de către conducerile filialelor, cu propuneri pentru a fi decoraţi de către Preşedintele României, cuprinzând foşti deţinuţi politici care au executat pedepse de la 10 ani inclusiv, în sus. La aceştia, se vor adăuga şi aceia care, în ultimii 27 de ani, au avut un aport deosebit în cadrul AFDPR. Vor fi trecuţi pe liste şi câţiva foşti deportaţi. Condiţiile impuse de către Preşedinţie, sunt acelea de a nu fi fost legionari, informatori ai Securităţii sau membri ai Partidului Comunist. Listele finale vor fi supuse aprobării CNC plus CND, după care Preşedinţia le va înainta CNSAS, spre verificare.

 

Art.8.- Invitată de onoare la şedinţa reunită a CNC şi CND, a fost d-na Lucia Hossu Longin. Cei prezenţi au aprobat cu unanimitate de voturi, acordarea de către AFDPR a unei Diplome de Onoare, d-nei Lucia Hossu Longin, cu ocazia împlinirii peste câteva zile, a 25 de ani, de la difuzarea de către TVR, a primului episod al Memorialului Durerii.

 

Art.9.- Prezenta hotărâre va fi multiplicată în 52 de exemplare şi expediată fiecărei filiale, subfiliale şi membri ai CNC.

 

                                                Răspunde: Secretar General

Maria Dincu

Termen:    25 august 2016

 

 

 

D i v e r s e:

  • prezentarea de către Vicepreşedintele AFDPR , Teodor Stanca, a unei analize amănunţite a Codului Fiscal, a legilor şi proiectelor de legi, pe care avem în vedere să le reluăm în discuţie cu Parlamentul şi alte instituţii ale Statului;
  • cu aceeaşi ocazie, Preşedintele AFDPR, Octav Bjoza, a mai informat asistenţa despre:

 

  • faptul că, deşi indemnizaţiile au fost dublate, încasările cotei de 9% sunt mai mici decât în anul precedent;
  • decorarea celor patru colegi de către Preşedintele Klaus Werner Johannis, în data de 3 august 2016;
  • cadrul festiv organizat în ziua de 17 august 2016, în Sala Tronului din Cetatea Făgăraşului, cu ocazia înmânării decoraţiei Ordinul „Serviciul Credincios” în Grad de Cavaler, lui Dumitru Moldovan (netransportabil la Cotroceni), de către Prefectul judeţului Braşov şi subsemnatul;
  • rata lunară a mortalităţii beneficiarilor

D L nr.118/1990 a trecut de 200 persoane/lună conform situaţiilor anexate prezentei şi propunerea de a coopta în asociaţie copiii şi nepoţii noştri, ca urmaşi sau simpatizanţi, pentru a continua un timp cât mai îndelungat viaţa asociaţiei;

 

  • dispariţia treptată a unor filiale cum sunt Sălaj, Satu Mare şi altele în curs. Consider că la Congres, va trebui să discutăm la modul cel mai serios această situaţie a dispariţiei noastre treptate şi necesitatea intervenirii în statutul existent, în caz contrar, fiind nevoiţi să-l încălcăm cu bună ştiinţă.

 

 

Preşedinte AFDPR,

 

Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for