ORDINEA DE ZI A CELUI DE AL

XXIII-LEA CONGRES

 

 

MAMAIA

15-17 septembrie 2016

 

 

  1. Cuvânt de deschidere;
  2. Rugăciune şi moment de reculegere pentru cei dispăruţi;
  3. Cuvântul invitaţilor;
  4. Darea de seamă a Preşedintelui AFDPR;
  5. Raportul Comisiei de Cenzori;
  6. Raportul de gestiune;
  7. Discuţii pe marginea celor prezentate;
  8. Diverse;
  9. Comunicatul Congresului.

 

Preşedinte

 

Octav Bjoza

 

Comments are closed.
Please click here for