ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI

 ŞI VICTIME ALE DICTATURII 

DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

             Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                                                                     Nr.31/19.09.2016

 

 

 

 

COMUNICAT

 

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) şi-a desfăşurat lucrările celui de al XXIII-lea Congres, la Hotelul „Aurora” din Mamaia, în zilele de 15-17 septembrie 2016.

La eveniment au participat 209 persoane, foşti deţinuţi politici, deportaţi şi urmaşi ai acestora, din toată ţara.

După dezbaterea amănunţită a problemelor prezentate în darea de seamă a preşedintelui, a rapoartelor comisiei de cenzori şi de gestiune, precum şi a celor ridicate de participanţi, la finalul lucrărilor, congresul a adoptat următoarea

 

 

Rezoluţie

 

1.- Intervenţia energică pe lângă parlamentarii români din tot spectrul politic, în sensul întocmirii unui proiect de lege, care să introducă copiii foştilor deţinuţi politici şi ai deportaţilor în Decretul Lege nr.118/1990. Este nedrept ca aceştia să nu beneficieze de acest decret-lege, întrucât au suferit împreună cu părinţii lor şi nu s-au bucurat de nici cea mai mică facilitate din partea Statului Român;

 

2.- Înfiinţarea cât mai grabnică a Tribunalului Internaţional în ceea ce priveşte identificarea, instrumentarea fărădelegilor şi

 

 

 

deferirea în faţa justiţiei a acelora  care s-au făcut vinovaţi de

crime, inclusiv împotriva umanităţii;

 

3.- Rezistenţa anticomunistă manifestată sub diversele ei forme, mergându-se de la cea cu cuvântul rostit sau scris, până la a pune mâna pe arme, a fost şi trebuie să rămână un întreg, un tot unitar şi nu fărâmiţată pe criterii etnice, politice sau de culte, evitându-se în acest fel, falsificarea încă o dată a istoriei acestui neam.

 

Preşedinte al AFDPR,

 

Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for