ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI

 ŞI VICTIME ALE DICTATURII 

DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

 

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

             Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                                                                                                               Nr.36/11.10.2016

 

 

Domnului Secretar al Guvernului Florin Marius TACU

 

Domnule Secretar General,

 

Prin prezenta vă comunicăm problemele, pentru a căror rezolvare solicităm sprijinul Guvernului României.

 

  1. Respectarea art.8 alin.2) lit.a) din Decretul Lege nr.118/1990 care prevede”asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor”.

În prezent se acordă anumite medicamente gratuite (numai pentru substanţa de bază, diferenţa fiind suportată de noi) şi analize în limita unor sume acordate de casele de asigurări de sănătate şi care sunt total nesatisfăcătoare.

 

  1. Respectarea art.8 alin.2) lit.d) din Decretul Lege nr.118/1990, care prevede „acordarea unui bilet gratuit pe an pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică”.

În prezent se acordă un număr foarte mic de bilete, la un loc cu celelalte categorii de beneficiari ai unor astfel de bilete, după criterii pe care nu le cunoaştem, ori aceste tratamente, în  mod uzual, trebuie repetate an de an.

Se încalcă prevederile Decretului Lege nr.118/1990, care prevede acordarea „transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun etc.”.

 

  1. Respectarea art 8 alin.2 lit.b) din Decretul Lege nr.118/1990, care prevede acordarea „transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun etc.”.

În prezent, se acordă această gratuitate, dar cu vizarea lunară şi/sau trimestrială a legitimaţiilor, spre deosebire de pensionari care nu beneficiază de Decretul Lege nr.118/1990 care trebuie să-şi vizeze legitimaţiile anual sau le au pe viaţă. Propunem acordarea unor legitimaţii pe viaţă, cu fotografie, care să fie valabile în toate localităţile din România.

 

  1. Respectarea art 8 alin3) corelat cu prevederile art.8 alin1) care din păcate, a fost abrogat prin Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal.

Art.8 alin1) (abrogat prin Legea nr.227/2015) prevedea că persoanele aflate în una din situaţiile prevăzute la art.1 sunt scutite de plata taxelor şi impozitelor locale. În prezent, în cazul acestora, Codul Fiscal prevede în mod expres, scutirea de diferitele taxe locale.

De asemenea, prin OUG nr.46/2016 s-a stabilit că scutirea de impozit se aplică pe întreaga proprietate în cazul că unul din soţi este beneficiarul Decretului Lege nr.118/1990.

Problema este că abrogând art.8 alin.1) este abrogat şi dreptul persoanelor prevăzute la art.5 (este vorba de soţul sau soţia celui decedat) de a fi scutite de taxele şi impozitele locale, deoarece la art.8 alin.3) se prevede că”de drepturile prevăzute la alin.(1) şi (2) beneficiază şi persoanele prevăzute la art.5. Abrogând  art.8 alin.1, referirea la acesta de la art.8 alin.3) nu mai are obiect, astfel că persoanele prevăzute la art.5 nu sunt scutite de taxele şi impozitele locale

 

  1. Deşi chiria pentru spaţiul în care funcţionăm este una modică, am dori c acest spaţiu să ne fie pus la dispoziţie de către autorităţile locale, jîn mod gratuit.

 

  1. Dorim să se introducă mai multe ore în programa şcolară, pentru studiul istoriei recente, cu referire expresă la crimele comise de regimul comunist, de la instalarea sa la 6 martie 1945 până la Revoluţia din Decembrie 1989.

 

 

Preşedinte al AFDPR                                       Preşedinte al AFDB

 

Octav Bjoza                                                     Petru Mirciov

Comments are closed.
Please click here for