CENTRALA  AFDPR

 

H O T Ă R Â R E A  NR.2/2017

încheiat cu ocazia şedinţei reunite a CNC şi CND a AFDPR

din ziua de joi 17 AUGUST 2017

 

Preşedintele Octav Bjoza face prezenţa şi constată următoarele:

  • Din totalul de 17 membri ai CNC, au lipsit 3 membri şi anume:

Puiu Maria, Dobre Ştefan şi Andreescu Paul.

  • Din totalul de 42 de filiale şi 5 subfiliale (cu statut de filială), au fost prezente 26. Au lipsit filialele: Bacău, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Brăila, Buzău-Rm.Sărat, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Harghita Gheorgheni, Hunedoara-Deva, Iaşi, Maramureş-Baia Mare, Maramureş-Sighet, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea şi Vrancea.

În concluzie, şedinţa este statutară.

 

Au fost dezbătute şi supuse la vot, următoarele subiecte:

  • S-a prezentat lista invitaţilor la Congres, în număr de 12 persoane, (trimisă filialelor), la care s-a propus adăugarea Preotului Nicolae Bordaşiu, Cepoi Traian – istoric şi Corina Storea Bărăgan.

D-l Lucian Silaghi, Preşedintele Comisiei de organizare a Congresului se va ocupa de invitarea oficialităţilor locale, inclusiv de la Culte şi Cultură.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

  • Având în vedere Centenarul Marii Uniri, la propunerea Filialei AFDPR Alba, cel de al XXV-lea Congres al AFDPR, se va desfăşura în anul 2018 la Alba Iulia.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

  • Referitor la atitudinea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, care cere imperativ schimbarea denumirilor unor străzi, şcoli gimnaziale, licee, instituţii, precum şi dărâmarea unor statui, busturi sau capete, aparţinând unor personalităţi culturale şi de culte, cum sunt: Mircea Vulcănescu, Vintilă Horia, Radu Gyr-Demestrescu, Puiu Visarion şi alţii, se cere luarea unei atitudini ferme, inclusiv la Congres.

Se aprobă  cu unanimitate de voturi.

  • CNC şi CND solicită Preşedintelui AFDPR, Octav Bjoza, participarea în continuare, la toate posturile de radio şi televiziune, inclusiv presa scrisă, indiferent de apartenenţa acestora la un partid, persoană sau grup de persoane. Se cere să se vorbească mai mult despre suferinţa celor rămaşi acasă, şi mai ales a copiilor.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

  • CNC şi CND dezaprobă în totalitate, toate luările de poziţie de către Preşedintele Filialei AFDPR Constanţa, d-l Paul Andreescu, considerând că prin acestea, se aduc grave prejudicii morale Preşedintelui Octav Bjoza, cât şi AFDPR. Se cere luarea unei atitudini ferme faţă de acesta, la nevoie chiar faţă de Filiala AFDPR Constanţa.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

  • CNC şi CND solicită Preşedintelui AFDPR, Octav Bjoza, luarea unor atitudini categorice, în scris, faţă de Casa Naţională de Pensii Publice, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, în ceea ce priveşte problemele cu care ne confruntăm. Se cere de asemenea, ca acestea să fie trimise din partea conducerii AFDPR.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

  • D-l Teodor Stanca prezintă Proiectul de Lege privind modificarea D L nr.118/1990, căruia i se va da curs numai după respingerea în scris, de către Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, a P L x 244/2011. Filialele pot veni cu propuneri.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Anexăm prezentei D L nr.118/1990, la care facem referire, Proiectul de Lege şi Expunerea de motive.

  • În încheiere, Preşedintele AFDPR Octav Bjoza face cunoscute numele filialelor AFDPR, care nu au virat cota de 9% către Centrală, pentru anul 2017: Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara-Petroşani, Iaşi, Maramureş-Sighet, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Tulcea, Vâlcea, Vrancea. CNC şi CND solicită discutarea acestei chestiuni, la Congres.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

Prezenta Hotărâre va fi multiplicată în 55 de exemplare şi expediată tuturor filialelor, subfilialelor şi membrilor CNC.

Răspunde: Secretar Maria Dincu

Termen:    22 august 2017.

 

Preşedinte AFDPR,

Octav Bjoza

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Comments are closed.
Please click here for