ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITIC
ŞI VICTIME ALE DICTATURII
DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, tel.fax.3172317, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA,  

                                                                       COMUNICAT 

Lucrările celui de-al XXIV-lea Congres al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (A.F.D.P.R.) s-au desfăşurat la Hotelul „Mureș” din Băile Felix, în zilele de 4, 5 și 6 septembrie 2017. La eveniment au participat 190 de delegați, foşti deţinuţi politici, deportaţi şi urmaşi ai acestora, aparținând unui număr de 42 de filiale și subfiliale, dintr-un total de 49.

                        În deschidere au fost prezentate mesajele oficiale ale Președinției României, I.I.C.C.M.E.R., C.N.S.A.S., Fundației “Academia Civică” și Prefecturii Bihor. După dezbaterea amănunţită a problemelor prezentate în darea de seamă a preşedintelui, a rapoartelor comisiei de cenzori şi de gestiune, precum şi a celor ridicate de participanţi, la finalul lucrărilor, Congresul a adoptaturmătoarea  

 

Rezoluţie

1.Ne exprimăm indignarea faţă de nerespectarea de către autorităţile Statului, a modestului Decret Lege nr.118/1990.


  1. Dacă
    Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist (PL-x nr. 244/2011) nu se va materializa, intenționăm să intervenim energic pe lângă parlamentarii români din tot spectrulpolitic, în vederea modificării Decretului-Legenr.118/1990, în sensul extinderii drepturilor pe care acesta le conferă și la copiii foştilor deţinuţi politici şi ai deportaţilor. Este nedrept ca aceştia să nu beneficieze de acest Decret-Lege, întrucât au suferit împreună cu părinţii lor şi nu s-au bucurat de nicio facilitate din partea Statului Român. În acest sens, s-a hotărât ca până la data de 15 noiembrie 2017, Centrala A.F.D.P.R. să finalizeze recensământul copiilor, pe baza datelor primite de la filiale.

 

  1. Rezistenţa anticomunistă a fost şi trebuie să rămână un întreg, un tot unitar şi nu fărâmiţată pe criterii etnice, politice sau de culte, evitându-se înacest fel, falsificarea încă o dată a istoriei acestui neam, datorită interpretării abuzive a Legii 217/2015. Ne exprimăm împotriva denaturării și maculării memoriei unor personalități marcante ale vieţii cultural-politice, în lipsa unor probe care să ateste vinovății certe. Vom relua demersurile blocate la Senatul României, pentru promovarea unei legi care să incrimineze în aceeași măsură, comunismul. Poporul român a suferit în primul rând, din cauza regimului comunist “ilegitim şi criminal”.

 

  1. Cerem cu fermitate, înfiinţarea în Capitala României, a unui Muzeu al Crimelor Comunismului, al cărui proiect să beneficieze și de consultanța foștilor deținuți politici, al căror număr se împuținează într-un ritm alert. Cerem de asemenea, efectuarea de urgenţă, a unor lucrări de consolidare a Fortului 13 Jilava, precum şi transformarea acestuia într-un obiectiv vizitabil, fără a deranja activitatea penitenciarului.

 

  1. La propunerea Preotului Nicolae Bordașiu, fost deţinut politic, prezent la Congres, A.F.D.P.R. înțelege să contribuie la edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, punând la temelia acesteia suferințele și jertfele martirilor din temnițele comuniste și ale membrilor ei actuali. A.F.D.P.R. recomandă membrilor săi donarea în mod simbolic a unor sume pentru finalizarea acestui edificiu ecleziastic cu valoare istorică și de simbol.

 

  1. Cu ocazia sărbătorii Centenarului Marii Uniri, A.F.D.P.R. cere să fie consultată și implicată de către factorii de decizie ai Statului Român, în manifestările care urmează să se desfășoare pe tot parcursul anului jubiliar 2018. În acest sens, s-a decis ca, al XXV-lea Congres al A.F.D.P.R. să aibă loc în anul 2018, la Alba-Iulia.

     

Preşedinte al AFDPR,


Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for