ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI

 ŞI VICTIME ALE DICTATURII 

DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

             Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                                                                     Nr.150/06.11.2017

 

 

C ă t r e

 

Ministerul Finanţelor Publice

Domnului Ministru Ionuţ Mişa

 

Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR), odată cu apariţia Legii nr.227/2015, a luat act cu indignare şi revoltă, de bătaia de joc, a unor înalţi funcţionari publici şi parlamentari care fac sau modifică legi fără a cunoaşte problemele cu care ne confrutăm, fără a şti cine am fost şi ceea ce am ajuns.

În România sunt opt legi speciale! Deasupra tuturor ar trebui să ne situăm noi, foştii deţinuţi politici şi deportaţi!

Noi suntem aceia cărora Statul Român ne-a luat totul pentru totdeauna: libertatea, sănătatea, tinereţea, agoniseala şi multora, vieţile.

Noi suntem aceia care torturaţi, bătuţi, înfometaţi şi lipsiţi de minime condiţii de igienă şi asistenţă medicală, am efectuat munci silnice în mine de plumb, la Canalul Dunărea-Marea Neagră, diguri de pământ, canale de irigaţii sau recoltarea stufului din Delta Dunării pe timp de iarnă.

Noi suntem aceia care am ridicat marile combinate chimice de la Oneşti şi Borzeşti,  barajul de la Bicaz şi multe altele.

Noi am lăsat acolo mii de morţi!

Familiile noastre rămase acasă, soţiile şi copiii, au avut parte de o suferinţă nemărginită, fiind azvârliţi în stradă, daţi afară din servicii sau şcoli.

Astăzi constatăm cu tristeţe cum soţiile urmaşe sunt puse în situaţia (de Noul Cod Fiscal) de a plăti taxe şi impozite pe casă şi teren, după moartea soţilor.

Adică, atunci când le este mai greu! Timp de 25 de ani nu au plătit!

Să ne fi lovit amnezia ? Sau legiuitorii s-au gândit să mai ia ceva, tot de pe spinarea noastră, a acelora care, prin atitudinea luată, au salvat demnitatea acestui popor!

În ziua de 2 mai 2017, am predat doamnei senator Ecaterina Andronescu, un proiect de lege, în acest sens – adică scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pe casă şi teren, a soţiilor urmaşe – proiect pe care doamna senator l-a depus la comisiile senatoriale de specialitate. Nu am primit nici un răspuns în acest sens, deşi au trecut 6 luni.

Tăvălugul aducător de bani în bugetul statului a mai trecut încă  o dată peste soţiile urmaşe, strivindu-le.

În altă ordine de idei, de 6 ani suntem plimbaţi şi umiliţi, prin faţa Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor cu PLx nr.244/2011, ce priveşte daune morale şi materiale datorate de Statul Român foştilor deţinuţi politici şi deportaţi. În aceşti 6 ani au murit 25.000 dintre noi! Nici în acest caz nu am primit nici un răspuns!

O altă culme nedorită este şi aceea că, cei născuţi în temniţele comuniste beneficiază de D L nr.118/1990, pe când cei născuţi în deportare NU.

Suferinţele părinţilor nu s-au transmis şi copiilor?! Este ruşinos ceea ce se întâmplă! În limbaj juridic, doar atunci când este vorba despre deţinuţii politici şi deportaţi, urmaşi sunt consideraţi doar soţ-soţie supravieţuitori. Copiii nu aparţin familiei acestora!?

Doamnelor şi domnilor din întreg spectrul politic, încetaţi bătaia de joc la adresa deţinuţilor politici şi deportaţi! Ajunge! Nu ne mai umiliţi!

 

Preşedinte,

 

Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for