ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI

 ŞI VICTIME ALE DICTATURII 

DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

             Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                                                              Nr.130/11.10.2017

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ

Domnului Președinte Eugen Nicolicea

 

Comitetul Național de Conducere al Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România (AFDPR), vă roagă să aveţi amabilitatea de a ne răspunde în scris, care este poziţia comisiei faţă de PLx nr.244/2011 şi anume, de aprobare sau de respingere.

Au trecut mai bine de şase ani de când foşti deţinuţi politici şi deportaţi, veniţi de pe tot întinsul României au fost plimbaţi prin faţa Comisiei Juridice, fără a li se da un răspuns tranşant, în scris.

În acest interval de timp, au murit dintre noi, 25.000  beneficiari ai D L nr.118/1990.

Reamintesc aici că, în şedinţa Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor care a avut loc în data de 19 martie 2014, „toţi membrii comisiei au votat în favoarea noastră, subliniind totodată, urgenţa care se impune din cauza ratei lunare crescânde, a mortalităţii”.

Prin adresa noatră  nr.44/17.06.2014, înregistrată la dvs. sub nr.2550/19.06.2014, vă înştiinţam că revenim pentru a unsprezecea oară în ultimii trei ani (2011-2014). Este incredibil, dar adevărat.

Din aceste motive, d-le Preşedinte Eugen Nicolicea, vă rugăm să trataţi cu celeritate, această ultimă doleanţă a noastră.

 

Cu deosebit respect,

 

Preşedinte,

 

Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for