CENTRALA AFDPR

CONGRESUL XXV                                                                                           22-24 AUGUST 2018 – ALBA IULIA                                                                          

 

ORDINEA DE ZI

 

 1. Scurt cuvânt de deschidere, rostit de d-l Alexandru Sălăgean, Preşedintele Filialei AFDPR ALBA.
 2. Rugăciune şi moment de reculegere pentru cei dispăruţi.
 3. Cuvântul invitaţilor şi citirea unor mesaje.
 4. Preşedintele Comisiei de Organizare a Congresului, d-l Alexandru Sălăgean constată gradul de participare (ca număr de persoane şi filiale) şi declară Congresul ca fiind statutar.
 5. Darea de seamă pe perioada scursă de la ultimul congres, prezentată de Preşedintele AFDPR Octav Bjoza.
 6. Raportul Comisiei de Cenzori, prezentat de d-na Teodora Surcel.
 7. Raportul de Gestiune, prezentat de d-na Teodora Surcel.
 8. Discuţii pe marginea celor prezentate.
 9. Diverse alte probleme cu care ne confruntăm, ridicate de cei prezenţi.
 10. Comunicatul Congresului.
 11. Conferinţă de presă.

 

Preşedinte,

Octav  Bjoza

 

 

Comments are closed.
Please click here for