Adresă către Comisia Juridică a Camerei Deputaților

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, cod 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 14 febr.2013                                                     Nr. 22
C ă t r e
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ
Domnului Preşedinte Liviu-Bogdan Ciucă

Comitetul Naţional de Conducere (CNC) al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii (AFDPR) din România vă roagă să aveţi amabilitatea de a repune în dezbaterea Comisiei Juridice, proiectul de lege privind despăgubiri băneşti pentru daunele morale provocate de Statutul Român foştilor deţinuţi politici şi deportaţi, care „zace” de mai bine de un an şi jumătate la Comisie.

Având în vedere că atât legea iniţială (221/2009 art.5) declarată ca neconstituţională de către Curtea Constituţională cât şi actualul proiect de lege, au printre iniţiatori şi făuritori numeroşi membri marcanţi ai PNL, precum şi faptul că de aproape zece luni USL este la „putere” atât politic cât şi executiv, aşteptăm tratarea cu celeritate.

Precizăm că adresa noastră nr.6/16 ianuarie 2013, conţinând seturi complete de documente, a fost predată în ziua de 22 ianuarie 2013, domnului deputat Secretar al Comisiei Juridice Gabriel Andronache, de faţă fiind şi d-na Roxana David.

Rugăm ca la dezbateri să fie invitată şi conducerea AFDPR.

Cu aleasă preţuire,
Preşedinte,
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for