Adresă către Domnul Andrei Muraru, Director Executiv IICCMER

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, cod 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 14.02.2013                                                       Nr. 23
C ă t r e
IICCMER
Domnului director executiv
ANDREI MURARU

Comitetul Naţional de Conducere (CNC) al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) vă roagă să aveţi amabilitatea şi disponibilitatea de a ne susţine grabnic şi energic în faţa Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, spre a pune în discuţie proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri băneşti pentru daunele morale provocate de STATUL ROMÂN, proiect care „zace” la comisie de mai bine de un an şi jumătate.

Considerăm că nu mai există nici o piedică, având în vedere că USL deţine o majoritate covârşitoare atât politic cât şi executiv, precum şi faptul că iniţiatorii proiectului de lege pus în discuţie, sunt în mare majoritate personalităţi marcante ale PNL.

Solicităm aceasta, întrucât IICCMER prin reprezentanţii săi, domnul Marius Oprea şi doamna Oana Soare, a fost iniţiatorul şi făuritorul Legii nr.221/2009, lege pe care Curtea Constituţională a lovit-o în plin, declarând art.”5” ca neconstituţional!

Precizăm că un set complet de documente au fost predate domnului director executiv Andrei Muraru în ziua de 16 ianuarie 2013 cu adresa noastră nr.6, iar zece seturi au fost depuse la Secretariatul Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor în ziua de 22 ianuarie 2013, fiind discutate cu domnul secretar al comisiei, Gabriel Andronache şi doamna Roxana David.

Considerăm imperios necesară prezenţa  în faţa comisiei a reprezentanţilor IICCMER, cât şi ai AFDPR, pentru a participa la dezbateri.

Cu mulţumiri şi aceeaşi aleasă preţuire,
Preşedinte,
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for