Adresă către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 30 iunie 2012                                                    Nr. 79

C ă t r e
MINISTERUL CULTURII ŞI
PATRIMONIULUI NAŢIONAL
Stimate Domnule Ministru Puiu Haşoti,

Revenim asupra adresei noastre nr.61/21.05.2012 înregistrată la dvs. sub nr.2370/24.05.2012, prin care Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, ultimi supravieţuitori ai închisorilor şi lagărelor de exterminare comuniste, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a primi într-o scurtă audienţă o mică delegaţie formată din 2-3 persoane.

Scopul întrevederii este acela de a ne cunoaşte şi a vă informa de o parte din problemele cu care ne confruntăm.

Dintre punctele pe care dorim să vi le prezentăm şi totodată să vă cerem sprijinul amintesc:
– Construirea Monumentului Naţional al Rezistenţei Anticomuniste în Capitală;
– Amenajarea unui muzeu pe aceeaşi temă în fortul „13” din cadrul Penitenciarului Jilava;
– Construirea Monumentului Rezistenţei Anticomuniste din Ţara Făgăraşului, în municipiul Făgăraş.

Vă asigurăm Domnule Ministru Puiu Haşoti,
de totala noastră consideraţie,

Preşedinte,
Ing.Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for