Adresă către Ministerul Muncii

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 26 sept.2011                                                     Nr. 159

C ă t r e
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Doamnei Ministru Sulfina Barbu

Deţinuţii politici şi deportaţii, cei ce venim din „istorie” din urmă cu 50-65 de ani, am constituit şi după evenimentele din decembrie 1989, aceeaşi categorie socială greu de acceptat de mai toate partidele politice care s-au perindat la putere în aceşti ultimi 22 de ani.

Să fie clasa politică în ansamblul ei, lovită de ignoranţă, de amnezie? Sau mai de grabă este vorba de o crasă sfidare a realităţii, respectiv a noastră!

Să se fi uitat că după al II-lea Război Mondial, tot ce a avut acest popor mai drept, mai moral, mai sfânt, mai bine pregătit profesional, adică elitele neamului românesc au fost trimise spre a fi exterminate în temniţe, lagăre de muncă silnică sau deportări?

Să se fi uitat că noi am lăsat acolo pentru totdeauna tinereţea, sănătatea, libertatea şi uneori chiar viaţa?

În primăvara anului 1990, Parlamentul României a votat Legea 118 – reparatorie – care nu peste mult timp, s-a dovedit a constitui doar firimituri azvârlite de la masa bogaţilor în devenire.

Nici această lege, Statul Român nu este capabil să o respecte! Fără a fi abrogată sau amendată, alte legi, ordonanţe sau norme metodologice au mutilat-o drastic în defavoarea noastră.

Zadarnice au fost solicitările noastre scrise, ca şi cererile de audienţă la Domnul Ministru!

Primiţi în audienţă în urmă cu doi ani de Domnul Secretar de Stat Valentin Mocanu, am primit promisiuni şi amabilităţi, rămase în final fără cea mai mică acoperire.

Deşi în anul 1990, mai trăiam mult peste o sută de mii, noi nu am avut şi nu avem un Secretar de Stat care să ne reprezinte în faţa Guvernului sau a Parlamentului, aceasta dintr-un motiv uşor de imaginat şi anume am fost mai puţin „revoluţionari!!”

Am cerut să înceteze tratarea discriminatorie a diferitelor categorii de „luptători” anticomunişti (L.118/1990 vs.L.341/2004).

Aţi reuşit domnilor/doamnelor, să ne aduceţi în situaţia de a ne simţi mai umiliţi decât oricând!

Astfel, de ani de zile solicităm denunţarea Convenţiei încheiate între Ministerul Muncii şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători rugându-vă totodată să elaboraţi un alt „act normativ care să reglementeze în mod expres procedura de emitere” a biletelor de călătorie, asemenea veteranilor de război şi revoluţionarilor.

Pentru funcţionarii Statului ar constitui un efort prea mare.

Gratuitatea transportului intrajudeţean a rămas tot nerezolvată! Când autorităţile Statului au acordat licenţe pentru trasee unor firme particulare, trebuiau încheiate protocoale prin care acestea să preia şi obligaţiile Statului faţă de noi.

În ceea ce priveşte transportul în comun în oraşe şi municipii, abonamentele se distribuiau anual, pe baza unor tabele nominale întocmite de către noi, ridicate în bloc de la Regiile Autonome de Transport şi distribuite de către filialele noastre judeţene, pe bază de semnătură.

Casele Judeţene de Pensii deţin toate datele personale ale fiecăruia dintre noi, decesele fiind operate imediat după producerea lor, astfel încât regularizarea plăţilor dintre Casă şi RAT putându-se face anual, în funcţie de durata folosirii abonamentului.

Aflăm cu stupoare şi chiar indignare, cum Casa Naţională de Pensii Publice a trimis adrese oficiale către toate Casele Judeţene, prin care se cere ca abonamentele să fie ridicate lunar de fiecare dintre noi, direct de la Regiile Autonome de Transport în Comun.

Ştiind că membrii asociaţiei noastre au vârste cuprinse între 70-90 de ani, toţi fiind foarte bolnavi, ne simţim condamnaţi pentru a doua oară, acum, după 50-60 de ani.
Este revoltător ca după ce am stat ani de zile după gratii, să fim ţinuţi la cozi în picioare pe la Regiile de Transport.

Vă rugăm respectuos să reveniţi asupra acestor chestiuni, pentru a nu ajunge la proteste de stradă, care nu ne-au caracterizat niciodată.

Cu aleasă consideraţie,
Preşedinte,
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for