Adresă către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, cod 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 14 febr.2013                                                     Nr. 21
C ă t r e
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
D-nei Ministru Mariana Câmpeanu

Spre ştiinţă: Casa Naţională de Pensii Publice
D-ei Preşedinte Ileana Ciutan

Deşi au trecut aproape zece luni de când  USL a luat puterea politică şi executivă în „mâinile” sale, constatăm cu mâhnire că suntem trataţi cu aceeaşi indiferenţă, ignoranţă şi sfidare chiar şi atunci când emitem pretenţii modeste dar legale.

Astfel, am cerut ca:
1.- Abonamentele gratuite pentru transportul de persoane intraurban să fie distribuite anual, aşa cum s-a procedat timp de 20 de ani. De trei ani suntem în situaţia penibilă de a le ridica lunar şi a prezenta de fiecare dată aceleaşi acte, chiar celor care le-au emis! Este umilitor ca după ce ai stat ani de zile după gratii, să mai fii purtat pe drumuri de 12 ori pe an. Umilinţa este cu atât mai mare, cu cât luptătorii din decembrie 1989 prezintă la control doar „legitimaţia de revoluţionar”, desigur valabilă pe viaţă.
2.- Pentru transportul gratuit pe calea ferată am cerut să nu fim trataţi discriminatoriu, în comparaţie cu veteranii de război şi revoluţionarii. Am cerut denunţarea de urgenţă a Convenţiei încheiate între Ministerul Muncii şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători. De ani de zile solicităm FOI DE DRUM, care să fie distribuite prin Casele Judeţene de Pensii Publice şi respectiv, Filialele AFDPR existente în toate judeţele ţării.
3.- De asemenea, constatăm nerespectarea DL nr.118/1990, republicat în M.Of.nr.631/23.09.2009, în care la art.4, alin.(3), se precizează că indemnizaţiile vor fi indexate odată cu pensiile! Nici acest lucru nu s-a făcut!?
În încheiere, ne întrebăm pe bună dreptate: până când TU, STAT ROMÂN, prin reprezentanţii tăi, îţi vei mai bate joc tocmai de cei care şi-au jertfit libertatea, sănătatea, tinereţea şi chiar vieţile, pentru apărarea moralei creştine, a credinţei strămoşeşti şi salvarea demnităţii acestui neam, atât de încercat?

Preşedinte
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for