Memoriu spre analiza Avocatului Poporului

DOMNULE AVOCAT AL POPORULUI,
Subsemnatul, Octav Bjoza, presedinte al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania (A.F.D.P.R.) organizatie nonguvernamentala cu sediul in str. Mantuleasa nr. 10, Bucuresti, Romania, tel. 40-213172317, reprezentand interesele a 30.000 de persoane inca in viata, dintre cele 120.000 care au constituit Asociatia in anul 1990, va rugam sa analizati prezentul

M E M O R I U

cu privire la necesitatea reanalizarii de catre Guvernul si Parlamentul Romaniei a solutiilor legislative necesare respectarii recomandarilor Rezolutiei APCE nr. 1096/1996, a prevederilor Conventiei pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale, precum si a jurisprudentei CEDO referitoare la acordarea de compensatii materiale victimelor justitiei totalitare.

Dupa trecerea a peste 20 de ani de la inlaturarea regimului comunist, Guvernul Romaniei a propus si Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 221/2009, prin care se dispune anularea „ope legis” a hotararilor judecatoresti si masurilor administrative cu caracter politic pronuntate intre anii 1945-1989 impotriva oponentilor anticomunisti si acordarea de compensatii materiale acestor persoane.
Legea nr.221/2009 a prevazut imprescribilitatea constatarii caracterului politic al condamnarii sau masurii administrative suferite intre anii 1945-1989 si repunerea in drepturi a persoanelor care au fost private de drepturi prin hotararea judecatoreasca sau masura respectiva. Totodata s-a dispus acordarea de despagubiri pentru prejudiciile morale si materiale suferite de persoanele condamnate pentru infractiuni cu caracter politic, cat si pentru cele care au suferit masuri administrative, asimilate condamnarilor cu caracter politic.  Aceste despagubiri urmau a fi solicitate in termen de trei ani (2009-2012) de la caz la caz, pe cale judecatoreasca, potrivit practicii judiciare curente, tinandu-se seama si de beneficiile cu caracter social primite de solicitanti dupa anul 1990. pana in prezent fiind promovate in justitie peste 20.000 de asemenea cauze.
Desi adoptata dupa 20 de ani de la inlaturarea regimului comunist, totusi Legea nr. 221/2009 si modul de aplicarea al acesteia au fost modificate in decursul a 2 ½  ani de 5 ori, eliminandu-se complet dreptul de acordare de compensatii materiale pentru prejudiciile morale suferite. (Guvernul Romaniei (OUG nr. 62/2010) ; Parlamentul Romaniei (Legea nr. 202/2010) ; Curtea Constitutionala a Romaniei (deciziile nr-le 1354, 1358 si 1360/2010) ; Inalta Curte de Casatie si Justitie (decizia  nr. 12/19.09.2011).

Cele 5 succesive modificari ale Legii 221/2009 si schimbarea practicii judecatoresti, in numai 2 ½ ani, afecteaza grav drepturile membrilor AFDPR care s-au adresat instantelor de judecata, astfel incat au fost create situatii de vadita discriminare a acestora, in functie de data la care s-au promovat actiunile in justitie si celeritatea instantelor competente, precum si, in mod deosebit de grav de existenta unei legislatii imprevizibile si incoerente.
Prin eliminarea dreptului la compensatii pentru prejudiciile morale suferite de condamnatii politici, a fost  perpetuata discriminarea pe baza caracterului condamnarii (politice sau de drept comun) discriminare la care au fost supusi detinutii politici in tot timpul regimului comunist. Astfel, desi „statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare” totusi acest drept constitutional este legal recunoscut numai infractorilor si prevenitilor de drept comun, chiar si dupa ce regimul comunist a fost inlaturat si recunoscut ca ilegitim si criminal.
Consider ca interventia Avocatului Poporului pe langa Guvernul si Parlamentul Romaniei poate avea influenta si determina solutionarea legislativa necesara inlaturarii acestei situatii vadit discriminatorii.

Presedinte,
O. Bjoza

_________________________________________________________________________
Rezoluţia 1096 din 1996 a Consiliului Europei, privind „Măsurile de eliminare a moştenirii fostelor sisteme totalitare comuniste”
art. 8. – Adunarea recomandă ca judecarea autorilor crimelor să fie luată în considerare odata cu reabilitarea celor condamnaţi de „crime” care, într-o societate civilizată, nu constituie acte penale precum şi a celor care au fost condamnaţi pe nedrept. Se vor acorda compensaţii materiale acestor victime ale justiţiei totalitare, iar aceste reparatii nu vor fi (cu mult) mai mici decât compensaţiile acordate celor condamnaţi pe nedrept în condiţiile codului penal aflat în vigoare (n.r. reparatiile acordate persoanelor condamnate in prezent pe nedrept pentru crime de drept comun).
Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea Drepturilor Omuluisi a Libertatilor Fundamentale
Articolul 3 – Atunci când o condamnare penala definitiva este ulterior anulata sau când este acordata gratierea, pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ca s-a produs o eroare judiciara, persoana care a suferit o pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita conform legii ori practicii în vigoare în Statul respectiv, cu exceptia cazului în care se dovedeste ca nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este imputabila în tot, sau în parte.

25 ianuarie 2012

Comments are closed.
Please click here for