Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane-Inalt Prea Fericitului Daniel

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

               FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

              Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.317231

C ă t r e

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

Înalt Prea Fericitului Daniel

Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR), vă roagă respectuos să aveţi amabilitatea de a ne comunica dacă în viitorul apropiat Biserica Ortodoxă Română (BOR) intenţionează să canonizeze pe unii dintre sutele de mii de români care s-au perindat prin închisorile şi lagărele de exterminare comuniste din România.

Este cunoscut faptul că mulţi dintre ei au luptat şi au murit pentru salvarea credinţei strămoşeşti, indiferent de culoarea lor politică.

Cunoscut fiind faptul că alte culte ne-au luat-o înainte, ne întrebăm pe bună dreptate ce aşteptăm?

Noi, ultimii supravieţuitori am cunoscut şi recunoscut mai multe persoane pasibile de a fi canonizate, care s-au impus de departe prin martiriul lor, prin smerenie, spirit de sacrificiu, renunţarea la sine şi chiar jertfa supremă.

Un răspuns îmbucurător din partea dvs. ar face să aline suferinţele şi umilinţele la care suntem supuşi în continuare.

Cu smerenie şi aleasă preţuire,

Preşedinte,

Ing. Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for