Scrisoare deschisa – Filiala Constanta – Presedinte Paul Andreescu

ASOCIATIA FOSTILOR DETINUTI POLITICI DIN ROMANIA FILIALA CONSTANTA

STR. REVOLUTIA DIN 22 DECEMBRIE 1989, NR. 6, TEL/FAX: 0241/611068
Dragi prieteni,
Pentru că şi in acest an urmează un alt eveniment din viaţa noastră, ca si asociaţie, cu ocazia căruia ar putea să se ia unele hotărâri, simt nevoia ca pe această cale, inaintea evenimentului, să fac câteva precizări. M-am retras din activitatea la vârf, atunci când au apărut elemente care nu s-au mai potrivit principiilor mele de viată şi când mi s-au oferit suficiente dovezi că loialitatea şi sinceritatea nu fac casă bună cu toată lumea, totul culminând cu atmosfera de la Congresul din 2011, când, după modelul partidelor politice, am schimbat modalitatea alegerilor şi am adus moda huiduielilor şi in AFDPR. Atunci, pentru mine a fost frântă bucuria revederii, după ce mai inainte, prin hotărârea de a invita la Congres o serie de persoane care nu au nimic comun cu demnitatea şi cu noi, precum Clorbea, Constantinescu, Ponta, Antonescu, etc şi cu care eu sunt şi voi rămâne incompatibil, am inţeles că a existat şi că există preocuparea ca pentru câţiva arginţi iluzorii, să renunţăm la singurul şi cel mai de preţ avut pe care îl avem demnitatea. şi când spun asta, mă gândesc unde a fost AFDPR in mai 2012, când funcţionarea statului de drept a fost pusă in pericol? Nu acesta este unul din rolurile nostre, indiferent cine sunt cei care atentează la funcţionarea statului de drept? Nu a fost nici subiect de discuţie la Congresul din 2012! In schimb, la Congrsul din 2012, s-a 1nfierat cu mânie proletară indrăzneala lui Andreescu, de a-şi fi permis să aibă atitudine critică vis-a-vis de una dintre apariţiile televizate ale dnei. Lucia Hossu, in care, aşa cum sustinea şi bolşevicul Iliescu, procurorii care au investigat fraudele electorale, s-au manifestat ca o haită fascistă iar procesul jefuitorului de ţară, Adrian Năstase, a fost catalogat eminamente politic şi l-a asezat pe acesta alături de marii oameni ai acestei ţări, cu promisiunea creării unui serial despre nevinovăţia acestuia şi a găştii lui. Si martor tăcut in emisiune, nu a fosta altul decât Preşedintele AFDPR. Eu, m-am nâscut liber şi vreau să mor liber şi consider nedemn şi umilitor ca un fost deţinut politic să se plece in faţa unor nemernici, ajunşi vremelnic in locuri şi funcţii de decizie, cu speranţa ca va obţine ceva prin intermediul lor. Noi nu suntem datori nimic şi nimănui. In aceeaşi idee, la Congrsul din 2012, a fost pus in faţa delegaţilor un Statut care avea prevederi străine de noi şi prin care se incerca confiscarea puterii in mâna unui grup restrains, după metoda partidelor politice. Şi nu inţeleg de ce această tendinţă. Toate amendamentele transmise de filiala noastră, nu de Andreescu, aşa cum s-a vrut să se inţeleagă, au fost ignorate, fiind nevoiţi să ne adresăm justiţiei, pentru a mai păstra ceva din principiile şi sensul pentru care am luat fiinţă ca asociaţie. Nu vă intrebaţi de ce, când incălcările erau evidente, nu au renunţat la ele de cât printr-o hotarâre judecătorească? Dar nu inseamnă că acum au renunţat la ceea ce au vrut. Aşa, prin proiectul de Statut transmis nouă, se incearcă, printre altele, desfiinţarea Consililui Naţional Director(vezi Secţiunea II-a, art. 24 din proiectul de Statut), ceea ce este toate prerogativele de conducere fiind atribuite CNC”

În aceeasi idee, se incearcă reducerea rolului Presedinţilor de filială, până a li se lua chiar si dreptul de semnătură(vezi art. 36, Presedintele filialei). şi dacă citiţi art. 2 din proiectul de Statut, veţi constata că rolul asociaţiei este restrâns doar la apărarea intereselor membrilor săi iar în CAP. II, nu se vorbeste nimic despre apărarea statului de drept si nici despre lupta pentru apararea drepturilor si libertăţilor individului, tranformând Statutul si cu el asociaţia, ceva care nu ne mai caracterizează, dar care ne incorsetează. Referitor la venituri, după ce mai bine de 20 de ani, fiecare filială a procedat cum a crezut, inclusiv prin nepercepere niciunei cotizaţii, nu se poate să vi acum si să obligi(fără alternativă) la o cotizaţie de 2% din indemnizaţie(vezi art. 62, al. 1). 0 asemenea măsură ar duce la pierderea si a celor care incă mai cotizează. Pentru edificare si pentru eliminarea unor păreri subiective, vă trimitem un exemplar din amendamentele aprobate de Consiliul Director al filialei noastre si transmise Centralei pe data de 14.07.2013, cu speranţa că se va vota in cunostinţă de cauză, că se va ţine cont de ele si că nu vom fi obligaţi să contestăm incă odată. In ceea ce ne priveste, cu un număr din ce în ce mai mic de membri, ne continuăm activităţile, în proiect având si ridicarea lângă monument a unui ansamblu privind crimele comunismului, pentru care am reusit sa obţinem un teren de 3000 de mp. Pentru proiectatul ansamblu, asteptăm sugestii si din partea dvs. el nefiind un obiectiv al locului, ci unul de interes naţional. Acceptăm orice colaborare. Totodată, sperăm ca în curând să apară o carte mărturie “CULOARILE SUFERINŢEI” si pe care să o putem pune la dispoziţia celor care ar dori-o.

Cu toată consideraţia,

PRESEDINTE

Paul Andreescu

Comments are closed.
Please click here for