• orele 8.30-14.00, prezent în comuna Mereni-Muzeul Internaţional în Aer Liber, unde am participat la Conferinţa Ştiinţifico-Practică Internaţională”.

La eveniment au participat şi au luat cuvântul:

 • Natalia Scobioală Procopii, Preşedinte Asociaţia Obştească „Genesis” (moderator);
 • Alexandru Postică – doctorant, fondatorul Complexului Muzeal în Aer Liber în Memoria Victimelor Represiunilor Politice;
 • Ludmila Colesnic, Primarul satului Mereni, raionul Anenii Noi;
 • Igor Şarov, Secretar General de Stat – Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, al Republicii Moldova;
 • Victor Juc, Doctor habilitat în Ştiinţe Politice, Profesor Universitar, Director al ICJPS;
 • Gheorghe Cojocaru, Doctor habilitat în Istorie, Conferenţiar Universitar, Director al Institutului de Istorie;
 • Valentina Sturza, Preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova;
 • Octav Bjoza, Subsecretar de Stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR);
 • Vasile Şoimaru, Proiectul „Românii din jurul României”.

 

La SESIUNEA ÎN PLEN au avut comunicări cu caracter ştiinţific, următorii:

 • Cosmin Budeancă, de la Institutul de lnvestigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER), despre iniţiative expoziţionale şi memoriale privind regimul comunist din România.
 • Nicolae Enciu, Doctor habiliat în ştiinţe istorice, de la Institutul de Istorie, despre Marxim-Leninismul – ca fundament teoretic al deportărilor din Basarabia în perioada anilor 1940-1941 şi 1944-1953.
 • Ludmila Cojocaru, Doctor în Ştiinţe Istorice, Conferenţiar Universitar, USM, despre copilăria în GULAG.
 • Virgiliu Bârlădeanu, Doctor în Ştiinţe Istorice, Conferenţiar Universitar de la Institutul de Isorie, despre Cultura memoriei în societăţile post-totalitare: probleme şi contexte.
 • Nicolae Fuştei, Doctor în Ştiinţe Istorice, de la Institutul de Istorie, despre Deportări staliniste pe motive confesionale.

Între orele 18.00-21.00, prezent la Teatrul Naţional din Chişinău, unde am vizionat piesa „Dosarele Siberiei”, un spectacol de excepţie, ovaţionat de o sală arhiplină, timp de 10-15 minute.

Comments are closed.
Please click here for