Orele 10,15-12,45, am conferenţiat în faţa a două clase de elevi de la Liceul „Andrei Mureşanu” din Braşov (54 elevi), pe tema rezistenţei armate din M-ţii Făgăraşului, versanţii nordic şi sudic (grupurile lui Ion Gavrilă Ogoranu şi Toma Arnăuţoiu) şi Garda Tineretului Român din Braşov.

Comments are closed.
Please click here for