•  orele 9.00, am plecat pe ruta Alba Iulia-Zlatna-Brad, unde am viziat Muzeul Aurului-Deva-Sebeş-Sibiu-Făgăraş-Braşov-Bucureşti, unde am sosit la orele 24.00.
Comments are closed.
Please click here for