MEMORIU JUSTIFICATIV

 

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România, intrată în  istoria recentă sub denumirea prescurtată de AFDPR, a luat fiinţă în ziua de 2 ianuarie 1990, lucru consfinţit în Procesul verbal de constituire semnat de cei trei membri fondatori:

 • Lăţea Constantin, ofiţer superior, în prezent decedat;
 • Ciuceanu Radu, profesor arheolog, în prezent Director al Institutului pentru Studierea Totalitarismului;
 • Ciobanu Eugen, avocat, în prezent decedat

şi confirmat de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti, prin Încheierea nr.7/PJ/1990/, luată în Şedinţa din Camera de Consiliu, în ziua de 13 ianuarie 1990.

Asociaţia a fost înregistrată în Registrul Naţional al persoanelor juridice, fără scop patrimonial, la nr.3682/A/1990, continuitatea activităţii asociaţiei este confirmată şi de Încheierile ce au urmat, luate de Judecătoria sectorului 3, astfel:

 • 242/11.12.2009;
 • 21/13.01.2012;
 • 348/11.12.2015.

Scopurile înfiinţării asociaţiei, au fost şi sunt cele prevăzute în Statut, dintre care spicuim:

 • continuarea luptei contra comunismului şi a oricăror forme totalitare;
 • apărarea drepturilor şi intereselor legitime de ordin spiritual şi material ale membrilor săi şi propuneri de legiferare în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
 • restabilirea adevărului istoric despre crimele săvârşite de comunişti pe aceste meleaguri;
 • formarea şi cultivarea unor înalte conştiinţe civice;
 • accesul la cercetarea arhivelor fostei securităţi şi desconspirarea persoanelor care au făcut poliţie politică;
 • cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa în lupta contra comunismului, prin înfiinţarea de cimitire, ridicare de monumente, de troiţe, sau aşezarea de plăci comemorative etc.

 

AFDPR este singura din ţară, având 42 de filiale, în fiecare judeţ, inclusiv Municipiul Bucureşti. În general, activitatea filialelor AFDPR este asigurată prin voluntariat, acestea neavând personal angajat. Motivul este acela că singura noastră sursă de venit sunt cotizaţiile membrilor, care sunt din ce în ce mai mici, având în vedere că rata mortalităţii lunare se apropie de cifra de 300, la nivel de ţară.

AFDPR, prin fostul ei preşedinte, Constantin Ticu Dumitrescu,  la începutul anilor 90,  a fost iniţiator şi membru fondator al Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, cunoscută sub denumirea de INTER ASSO, acesta fiind şi preşedintele  forului respectiv, timp de mai bine de 8 ani. În prezent, actualul preşedinte al AFDPR, Octav Bjoza este membru în Comitetul Internaţional de Conducere.

AFDPR a avut şi două filiale în afara ţării, şi anume la Paris şi Geneva. În prezent acestea nu mai funcţionează, toţi membrii fiind decedaţi.

AFDPR organizează anual, adunări generale, în diferite locaţii, respectiv judeţe, în care se dezbat probleme cu care se confruntă membrii acesteia, preşedintele prezintă darea de seamă anuală şi respectiv descărcarea de gestiune. O dată la patru ani au loc congrese şi alegeri generale ale conducerilor la nivel de filiale judeţene şi naţional.

AFDPR este instituţie non profit,  nefiind susţinută financiar, de către Statul Român.

AFDPR a organizat 5 congrese internaţionale ale INTER ASSO, din care ultimele trei au avut loc la Braşov (2010), Bucureşti (2014) şi Braşov (2018), primind sprijin financiar de la Primăria şi Consiliul Judeţean Braşov şi Guvernul României.

AFDPR s-a dovedit a fi cea mai activă dintre toate ţările foste comuniste, membre ale INTER ASSO.

Activitatea AFDPR se desfăşoară atât în interes general, cât şi al unor colectivităţi. Întreaga activitate, atât la nivel central cât şi de filiale, se axează pe cunoaşterea adevărului despre crimele săvârşite de comunişti, pe aceste meleaguri, astfel:

 • membrii AFDPR au depus mărturii în cele peste 200 de episoade ale „Memorialului durerii”, realizate de TVR, prin inegalabila doamnă Lucia Hossu Longin, toate acestea fiind depuse şi la Washington, Strasbourg şi Bruxelles;
 • cercetători, istorici şi jurnalişti au înregistrat zeci de mii de ore de istorie orală;
 • membrii AFDPR au scris peste 2000 de volume de memorialistică, toate acestea aducând la acelaşi numitor comun, moartea prin tortură, bătăi, înfometare, munci silnice şi lipsirea de minime condiţii de igienă şi asistenţă medicală. Desigur, toate acestea au fost editate într-un tiraj redus, Statul Român necontribuind financiar cu nimic;
 • AFDPR, de-a lungul anilor, a organizat sute de simpozioane şi lansări de carte;
 • AFDPR, atât la nivel central, cât şi de filiale, a organizat numeroase lansări de carte şi simpozioane interne şi internaţionale, toate pe aceeaşi temă: Crimele săvârşite de comunişti împotriva poporului român. Dintre acestea, iese în evidenţă, Simpozionul Internaţional organizat de Fundaţia „Memoria” Argeş, prin Prof.Univ.Dr. Ilie Popa, ajuns la a XX-a ediţie;
 • membrii AFDPR au susţinut numeroase conferinţe la şcolile de vară, organizate de IICCMER şi Fundaţia „Academia Civică”;
 • a devenit tradiţională participarea anuală a Preşedintelui AFDPR, Octav Bjoza, la simpozioanele organizate la Chişinău şi Mereni, cu ocazia împlinirii unor ani de la marile deportări în Siberia, ale românilor basarabeni;
 • cu sprijinul parţial al Statului Român, dar şi cu fonduri europene, AFDPR a contribuit la realizarea celui mai important centru de studiere a totalitarismului comunist din zona europeană, „Memorialul Sighet”, ai cărui ctitori au fost Romulus Rusan, Ana Blandiana şi mai apoi, Ioana Boca. În februarie 2018, în cadrul unei manifestări care a avut loc la Plovdiv în Bulgaria, „Memorialul Sighet” a fost declarat Sit de importanţă europeană, România, prin d-na Ana Blandiana, primind o înaltă distincţie;
 • în anul 1993, a fost sfinţit Mausoleul ridicat pe Râpa Robilor de la Aiud, proiectat, finanţat şi construit prin grija membrilor AFDPR;
 • cu sprijinul Statului Român, AFDPR a realizat cel mai impunător monument din Europa comunizată (30 mai 2016), intitulat „Aripi”, autorul acestuia fiind maestrul Mihai Buculei. Cele trei aripi reprezintă Sfânta Treime şi înălţarea către Cer, prin acestea, a sufletelor luptătorilor căzuţi în rezistenţa anticomunistă, cât şi în temniţele şi lagărele de exterminare. Movila pe care se ridică aripile, reprezintă mormântul imaginar, al zecilor de mii de morminte necunoscute nouă;
 • AFDPR organizează anual, întâlniri la nivel de ţară, cu caracter educativ-istoric, dar şi comemorativ-religios, cele mai importante având loc la Memorialul Sighet, de Înălţare, Mânăstirea „Constantin Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus, în prima duminică după Sf.Ilie, sau cele de la Aiud şi Gherla, pe 14 septembrie;
 • Ziua Naţională a membrilor AFDPR este 9 Martie (vezi Legea nr.247/05.12.2011), când, la nivelul tuturor judeţelor, Capitală şi nu numai, la monumentele şi troiţele ridicate de noi, au loc slujbe religioase de pomenire a luptătorilor din rezistenţa anticomunistă căzuţi în confruntările directe cu trupele de securitate, sau morţi în temniţele şi lagărele de exterminare;
 • AFDPR, atât la nivelul filialelor judeţene, cât şi în Capitale a ţinut sute de conferinţe în faţa elevilor şi studenţilor, în principal având ca temă, lupta şi suferinţa foştilor deţinuţi politici şi deportaţi. Preşedintele AFDPR, Octav Bjoza, a susţinut pese 200 de conferinţe în ţară şi străinătate, însumând peste 13.000 de elevi, studenţi, profesori etc., tema fiind aceeaşi, toate acestea găsindu-se pe site-ul afdpr.ro;
 • Preşedintele AFDPR, Octav Bjoza, a participat la numeroase exhumări de schelete ale unor foşti deţinuţi politici, alături de reprezentanţii IICCMER, ai Procuraturii Militare şi ai Institutului Medico-Legal;
 • de-a lungul anilor, AFDPR a încheiat numeroase protocoale de colaborare, dintre care amintim:
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (2008);
 • Asociaţia „PRO-ACTIV MEMORIA” Tg.Ocna (2012);
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (2012);
 • Administraţia Naţională a Penitenciarelor (2012);
 • Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg.Ocna şi Asociaţia „PRO-ACTIV MEMORIA” (2014);
 • Asociaţia SFIŞTOFCA ARAT ASSOCIATION TULCEA (2014);
 • Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (2015);
 • Primăria Baia Sprie, judeţul Maramureş, Asociaţia „OM pentru OM”, Baia Mare şi Asociaţia PRO ACTIV MEMORIA Tg.Ocna (2017);
 • Universitatea „Petre Andrei” Iaşi (2017);
 • Asociaţia C.L.A. „La steaua” (2018).
 • AFDPR, de-a lungul anilor, prin fostul ei Preşedinte, Constantin Ticu Dumitrescu, a fost iniţiatoarea mai multor proiecte de legi, cum au fost:

– Legea Lustraţiei, autor Teodor Stanca (PNŢCD), cunoscută sub denumirea PL nr.205/27.05.1999. S-au opus Dan Marţian şi Valeriu Dorneanu, fiind respinsă în decembrie 1999;

– Legea nr.221/2009;

– P Lx nr.244/2011, nici una dintre cele trei nu şi-au             găsit rezolvarea din motive bine cunoscute;

– Legea desconspirării ofiţerilor de securitate,  care au     făcut poliţie politică şi a colaboratorilor acestora. A fost atât de mutilată, încât nici autorul nu a mai recunoscut-o.

– Numeroasele recomandări stau mărturie pentru activitatea depusă în cei aproape 30 de ani care s-au scurs de la evenimentele din Decembrie 1989.

             –  Pentru activitatea ei, AFDPR a fost decorată de:

             –  Regele Mihai I al României, cu decoraţia „NIHIL  SINE DEO” (2013);

                 –  Preşedintele României, Klaus Werner Johannis,    cu decoraţia „Steaua României în grad de cavaler” (2014);

                               – Patriarhul României, Preafericitul Daniel, cu  decoraţia „Crucea Patriarhală” (2017).

 

PREŞEDINTE AFDPR,

Octav Bjoza

 

 

N o t ă: Prezentul „Memoriu Justificativ” face parte din materialul depus la Secretariatul General al Guvernului, în vederea obţinerii de către AFDPR a caliltăţii de „Instituţie de utilitate publică”.

Comments are closed.
Please click here for