Scurt istoric AFDPR

AFDPR este asociaţia foştilor deţinuţi politic anticomunişti, deportaţilor, prizonierilor şi urmaşilor acestora. A fost înfiinţată în 2 ianuarie 1990 şi legalizată prin hotarârea judecătorească nr. 7/PJ/13 ianuarie 1990 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Asociaţia are sediul central în Bucureşti şi include 43 de filiale, cu sedii proprii, în ţară.

Forul suprem de conducere al asociaţiei este congresul. Acesta are loc anual. Organul executiv, Consiliul Naţional Director, se întruneşte de trei ori pe an şi poate lua decizii între congrese, fiind alcătuit din preşedinţii filialelor.
Comitetul de Conducere este format din 17 membri şi se întruneşte lunar. Membrii acestui comitet şi preşedintele AFDPR sunt aleşi de către congres, pentru o perioadă de 4 ani.
În situaţii speciale, organele de conducere ale AFDPR se pot întruni în sesiuni extraordinare.

Ticu Dumitrescu

AFDPR este membră a Uniunii Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politic şi Victime ale Comunismului, INTER ASSO, cu sediul central în Berlin. Iniţiatorul acestei uniuni şi preşedintele ei până în 1998 a fost preşedintele AFDPR, Constantin Ticu Dumitrescu.
Primul congres statutar al AFDPR  a adus la conducere o echipă remarcabilă, cu merite importante în evoluţia asociaţiei. Preşedintele acesteia a fost Constantin Ticu Dumitrescu, vicepreşedinţi – Octavian Rădulescu şi Dan Vasile, membri – Gheorghe Cătuneanu, Septimiu Râmboiu, Dr. Radu Damian, Mircea Dumitrescu şi alţii, astăzi toţi fiind decedaţi.

Asociaţia şi-a urmat neabătută obiectivele precizate prin statut din care menţionăm:

  • continuarea luptei contra comunismului şi a oricăror forme totalitare;
  • apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor săi;
  • restabilirea adevărului istoric cu privire la evenimentele din perioada 1945-1989 şi în continuare până în zilele noastre;
  • stabilirea de relaţii cu asociaţii din ţară şi străinătate în vederea realizării unor obiective comune.
Please click here for