ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI

ŞI VICTIME ALE DICTATURII

DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

Str.Mântuleasa nr.10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

                                                                                                                              

H O T Ă R Â R E A  NR.2/2019

luată în  ziua de miercuri 28 august 2019,

cu ocazia şedinţei reunite a CNC şi CND

 

Preşedintele AFDPR, OCTAV BJOZA, constată şi declară şedinţa ca fiind statutară, din totalul de 50 de filiale, subfiliale, Centrala şi 4 membri CNC, au fost prezente 36, conform tabelului de semnături anexat.

Au lipsit 14 filiale şi subfiliale şi anume: Bacău, Oneşti, Bihor, Hunedoara-Deva, Hunedoara-Oraş, Iaşi, Maramureş-Baia Mare, Maramureş-Sighet, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman şi Vrancea.

Din totalul de 17 membri ai CNC, au lipsit 4 şi anume: Andreescu Paul, Man Nistor, Silaghi Lucian şi Teodor Stanca.

În concluzie, şedinţa este statutară, atât din punctul de vedere al CNC, cât şi al CND.

 

Art.1. Cei prezenţi constată că actualul Statut al AFDPR este depăşit şi nu mai poate fi respectat. La data de 31 iulie 2019, figurau 31.588 de beneficiari ai D L nr.118/1990. Dintre aceştia, nici măcar 25% nu sunt membri cotizanţi.

  • Sunt filiale şi subfiliale care nu mai au comitet de conducere şi nici chiar preşedinţi, cum sunt: Iaşi (503 beneficiari), Prahova (527), Satu Mare (462) şi Ilfov (564).
  • Majoritatea filialelor nu au comitete de conducere cu un număr de membri conform Statutului.
  • Şedinţele la subfiliale, filiale şi Centrală nu mai pot fi organizate conform Statutului.
  • Sunt filiale la care preşedintele este şi comitet, şi contabil, şi casier şi de toate.
  • În ceea ce priveşte reprezentarea filialelor şi subfilialelor la congresele AFDPR şi anume de 1% din numărul membrilor cotizanţi, este imposibil de respectat. Ar însemna ca aproape 50% dintre acestea să lipsească. S-a pus problema ca acestea să trimită câte un singur reprezentant. După dezbaterea amănunţită şi ascultarea părerilor tuturor, s-a convenit şi aprobat cu unanimitate de voturi, ca fiecare filială să trimită pe toţi aceia care vor, cărora le permite sănătatea şi bineînţeles, care pot să-şi suporte cheltuielile. Desigur, se vor trimite tabele nominale vizate de preşedinţii de filiale şi subfiliale.

 

Art.2. Au fost validate cu unanimitate de voturi, toate conducerile filialelor şi subfilialelor pentru mandatul 2019-2023, care au trimis procesele verbale încheiate cu ocazia adunărilor generale.

Nu au fost validate conducerile filialelor şi subfilialelor care nu au trimis procesele verbale încheiate cu ocazia adunărilor generale şi anume: Alba, Bacău, Bihor, Bistriţa, Ilfov, Buzău, Dolj, Giurgiu, Harghita-Gheorgheni, Hunedoara-Oraş, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş-Baia Mare, Maramureş-Sighet, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş, Tulcea şi Vâlcea. Cei prezenţi aprobă ca Preşedintele Octav Bjoza să valideze conducerile acestora, pe măsura trimiterii proceselor verbale ale adunărilor generale şi verificarea respectării Statutului.

Precizăm că preşedinţii nou aleşi (şi nu cei realeşi) vor da o declaraţie pe propria răspundere, că nu au fost colaboratori ai Securităţii. Ulterior, Preşedintele Octav Bjoza va solicita în scris CNSAS, să verifice veridicitatea acestor declaraţii.

 

Art.3. Până la această dată nu au fost trimise tabelele nominale cuprinzând participanţii la Congres, de către următoarele filiale: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa, Brăila, Ilfov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita-Miercurea Ciuc, Harghita-Gheorgheni, Iaşi, Maramureş-Baia Mare, Maramureş-Sighet, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Hunedoara-Oraş.

 

Art.4. Referitor la amendarea D L nr.118/1990, Preşedintele Octav Bjoza a făcut o amplă prezentare a situaţiei, care se află pe scurt, şi în Comunicatul Centralei AFDPR din 29 iunie 2019, postat pe site-ul AFDPR, la rubrica Buletin Informativ, trimis şi în scris fiecărei filiale şi subfiliale. Se impun unele precizări şi anume:

  • forma finală a Legii 159/2019, nu reprezintă punctul nostru de vedere, ci al parlamentarilor. Iniţiatorii acestui proiect de lege sunt de-a dreptul revoltaţi de modul în care acesta a fost mutilat. Cei prezenţi aprobă cu unanimitate de voturi acceptul conducerii AFDPR ca Legea nr.159/2019 să fie promulgată sub forma cunoscută;
  • un nou proiect de lege ce priveşte copiii, pe cei cu D.O. şi pe cei internaţi în spitalele de psihiatrie, a fost depus de noi pe data de 5 iulie 2019 şi întregistrat la Biroul de Iniţiative Legislative al Senatului, sub nr.B 349, pe care îl vom urmări după reluarea lucrărilor Parlamentului.

 

Precizăm că cei doi delegaţi ai Filialei Constanţa au avut calitatea de observatori, neparticipând  nici la discuţii şi nici la vot.

 

Preşedintele Octav Bjoza mai informează că AFDPR va fi membru fondator al Fundaţiei „DOINA CORNEA” , pentru care se colectează fonduri. Până în prezent au contribuit Centrala AFDPR cu suma de 2.000 lei, Filiala Bucureşti cu suma de 2.000 lei, Filiala Mureş cu suma de 1.000 lei, Filiala Argeş cu suma de 1.000 lei.

 

 

N o t ă: Prezenta Hotărâre va fi postată pe site-ul AFDPR, la rubrica BULETIN INFORMATIV şi difuzată tuturor filialelor, subfilialelor şi membrilor CNC.

 

             Preşedinte,                                                           Secretar General,                                ,

Octav Bjoza                                                             Maria Dincu

 

 

 

Comments are closed.
Please click here for