ADRESA SSRML nr. 18/5326 din 17.06.2020 a Subsecretarului de Stat și Președinte AFDPR Octav BJOZA, transmisă Înalt Prea Sfinției Sale Părintele TEODOSIE, Arhiepiscop al Tomisului

Către: ÎPS Părintele Arhiepiscop TEODOSIE

Arhiepiscop al Tomisului şi Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă – Constanţa, Arhiepiscopia Tomisului

Adresă: Str. Arhiepiscopiei nr. 23, loc. Constanţa, jud. Constanţa, CP 900732

Data: 17.06.2020

Ref. la: problema înființării unui schit la Monumentul de interes naţional Poarta Albă, jud. Constanţa

Transmis prin e-mail în formă scanată la adresa: comunicare@arhiepiscopiatomisului.ro

Înalt Prea Sfinţite Părinte Teodosie,

Arhiepiscop al Tomisului,

 

        Subsemnatul Octav BJOZA, Subsecretar de Stat în Guvernul României – Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 (SSRML) – Departamentul pentru Luptători în Rezistenţa Anticomunistă, Preşedinte al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR), membru al Comitetului Internaţional de Conducere al Foştilor Deţinuţi Politici (INTER ASSO), am fost invitat la Şedinţa Solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dedicată împlinirii a 30 de ani de la căderea regimului comunist, din data de luni, 16 decembrie 2019, ora 11.00.

Cu acest prilej, am rostit un cuvânt în memoria victimelor comunismului din România.

La masa festivă, am luat loc în imediata apropiere a Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu care am purtat mai multe discuţii despre problemele cu care ne confruntăm, noi, foştii deţinuţi politici şi deportaţi. I-am explicat situaţia gravă în care se află Monumentul de interes naţional de la Poarta Albă, judeţul Constanţa, ridicat prin insistenţa şi grija Filialei Constanţa a AFDPR, situaţie ridicolă şi penibilă, în acelaşi timp, prin care noi, foştii deţinuţi politici, trebuie să asigurăm şi să plătim paza monumentului. Prea Fericitul Părinte Patriarh DANIEL mi-a promis că va face tot posibilul să înființeze acolo un schit cu doi-trei călugări, care nu vor avea numai misiunea de a păzi monumentul, ci și acelea de a păstra curățenia, de a aprinde o lumânare, o candelă, de a pune o floare și de a se ruga pentru sufletele acelora care și-au găsit sfârșitul pe traseul Canalului Dunărea – Marea Neagră, precum și misiunea de a fi ghizi pentru turiștii care vizitează monumentul.

Deoarece obiectivul se află pe teritoriul Arhiepiscopiei Tomisului, al cărei Păstor sunteți, mă simt obligat să vă amintesc că de atunci au trecut mai bine de șase luni, fără a se fi întâmplat ceva în acest sens.

În speranța că vom găsi sprijin concret din partea Înalt Prea Sfinției Voastre, vă asigurăm, Înalt Prea Sfințite Arhiepiscop Teodosie, de totala noastră stimă și considerație. Dumnezeu să vă poarte de grijă şi să vă ajute, în continuare, Înalt Prea Sfinţia Voastră, în tot lucrul cel bun! Amin!

 

Cu plecăciune, aleasă prețuire

 și deosebită considerație,

Subsecretar de Stat şi

Preşedinte al AFDPR

Octav BJOZA

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ion-Cosmin DINCU

Funcție, grad: inspector de specialitate IA

Telefon: 0213198626/27 int. 104

E-mail: cosmin.dincu@sspr.gov.ro

Comments are closed.
Please click here for