Legea nr. 130 din 15 iulie 2020

Nota AFDPR nr. 109 din 24.07.2020, privind Legea nr. 130 din 15 iulie 2020

NOTĂ

 Nr. 109 / 24.07.2020

A apărut Legea nr. 130 din 15 iulie 2020, care completează art. 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 și care acordă unele drepturi copiilor foștilor deținuți politici, deportați, prizonieri etc.

Legea nr. 130/2020 a intrat în vigoare la data de 18 iulie 2020, după publicarea în Monitorul Oficial al României nr. 623, Partea I, din 15 iulie 2020.

Dosarele conținând actele necesare se vor depune la Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială ale județelor de domiciliu al solicitantului. În cazul Capitalei, se vor depune la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, etaj 3, Sector 1, Bucureşti.

Se vor prezenta două dosare, unul conținând actele originale, care se prezintă dar nu se depun, și un dosar conținând copiile respectivelor acte, care se vor depune sub număr de înregistrare, anexate la o cerere.

În principal, trebuie prezentate următoarele documente:

Pentru foștii deținuți politici:

  • Actul de deces, sentința de condamnare, biletul de eliberare, Hotărârea pentru D.L. nr. 118/1990 (pentru cele eliberate până la 31.12.1997) sau Decizia (eliberată după data de 01.01.1990).

Pentru deportați:

  • Actul de deces al fostului beneficiar al D.L. nr. 118/1990;
  • Ordinele MAI din care să rezulte începerea și încetarea restricțiilor domiciliare.

Pentru solicitanți (copii):

  • Actul de naștere;
  • Actul de căsătorie (dacă s-a schimbat numele);
  • Actul de identitate.

Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială vă pot acorda informații suplimentare și chiar solicita alte documente.

 

Preşedinte al AFDPR și

Subsecretar de Stat

Octav BJOZA

Comments are closed.
Please click here for