Adresa AFDPR nr. 123 din 30.07.2020 către IICCMER

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI

ŞI VICTIME ALE DICTATURII

DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION

Str. Mântuleasa nr. 10, 030554, Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel./ fax. 021-317.23.17

 

Nr. 123 / 30.07.2020

Către: Domnişoara Alexandra TOADER,

Preşedinte Executiv, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER)

Adresă: Str. Alecu Russo, nr. 13-19, etaj 5, ap. 10, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 020522

Data: 30.07.2020

Stimată domnişoară Alexandra TOADER,

 În întâlnirile avute cu dvs. în zilele de 27 ianuarie și 3 iunie 2020, v-am informat despre unele probleme cu care ne confruntăm noi, foștii deținuți politici și deportați, de mai mulți ani.

Reamintesc aici faptul că IICCR, devenit apoi IICCMER, a luat ființă la presiunile AFDPR în urmă cu aproximativ 15 ani, colaborarea noastră cu institutul fiind excepțională în toată această perioadă. Legăturile dintre noi au fost strânse și permanente, dacă nu zilnice, desigur, săptămânale.

Am derulat împreună activități cum au fost: simpozioane, lansări de cărți, școli de vară, conferințe, mii de ore de înregistrări audio și video cu supraviețuitori ai temnițelor și lagărelor de exterminare și, nu în ultimul rând, exhumarea unor schelete ale celor uciși de comuniști în perioada 1945-1964.

De șapte luni s-a așternut o liniște totală!

Rugam cu ocazia întâlnirilor avute să găsiți modalități legale de readucere în institut a domnului MARIUS OPREA, primul președinte executiv, doctor în istorie (NB – la acad. prof. Dinu C. Giurescu), membru de onoare al AFDPR, inițiator – împreună cu Constantin Ticu Dumitrescu – al unor legi (Legea lustrației, Legea deconspirării ofițerilor de Securitate și a colaboratorilor acestora care au făcut poliție politică sau Legea nr. 221/2009), primul din România care, în anii 1991-1992, a declanșat PROCESUL COMUNISMULUI în presa scrisă din Brașov (în naivitatea noastră).

După înființarea institutului, cum o ideologie nu putea fi condamnată, a trecut imediat la identificarea criminalilor și la găsirea dovezilor, adică la exhumarea scheletelor victimelor acestora.

De la bun început, împreună cu o echipă de arheologi condusă de domnul GHEORGHE PETROV, colaborator extern venit prin detașare, om de un înalt profesionalism și moralitate, a participat la 61 de campanii, în 41 de locații cercetate, aflate pe întinsul a 13 județe.

A exhumat 116 victime, din care 39 executați fără judecată și uciși în luptele cu trupele Securității, respectiv 77 deținuți politici morți în temnițe și lagăre de exterminare. S-au mai efectuat lucrări și în alte 34 de locații, în care nu s-au găsit schelete. Această activitate comportă o muncă laborioasă, deplasări în teren, culegere de informații, măsurători, sondaje, dezveliri, mobilizarea tuturor acelora care asigură cadrul legal – anume: procuratura militară, medicina legală, poliția criminalistică, autorități locale, furnizori de mijloace tehnice etc.

Domnului GHEORGHE PETROV i se solicită să predea autoturismul institutului pe care l-a folosit timp de aproape 14 ani, apoi i se pun condiții imposibil de realizat, în așa fel încât omul să plece singur. Și a plecat!

Alți doi cercetători istorici, doamna CLARA MAREȘ și domnul ALIN MUREȘAN, au părăsit instituția după 14 ani, simțindu-se obligați să-și dea demisia. Și și-au dat-o!

În toate activitățile desfășurate de institut pe întinsul României, este corect să anunțați președintele filialei respective a AFDPR, aceasta din respect față de aceia care au constituit și constituie „materia primă” pentru IICCMER.

Considerăm că un dialog ar fi putut fi constructiv și ar fi putut dezamorsa unele probleme. În acest sens, „bunicul” s-a deplasat la dumneavoastră de două ori, se vede treaba, inutil.

În aceste condiții, Comitetul Național de Conducere al AFDPR constată cu tristețe că nu se mai regăsește în niciuna din activitățile IICCMER!

 Preşedinte al AFDPR și

Subsecretar de Stat

OCTAV BJOZA

Comments are closed.
Please click here for