ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI
ŞI VICTIME ALE DICTATURII
DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str. Mântuleasa nr. 10, 030554, Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel./ fax. 021-317.23.17

 

AFDPR Centrala

 HOTĂRÂREA NR. 2/ 26.11.2020

 Luând în considerare situația excepțională, determinată de instituirea stării de urgență, urmată de starea de alertă (prelungită succesiv), ca urmare a declanșării și extinderii rapide a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2 (COVID-19), reprezentanții AFDPR nu s-au putut întruni sub nicio formă, pentru a participa la ședințe ale Comitetului Național de Conducere (CNC), Comitetului Național Director (CND), la Congres etc.

Pe fondul apariției intempestive a Legii nr. 232/2020, art. 13 și 14, am consultat CNC telefonic și prin diverse mijloace electronice de comunicare (online), pentru a stabili împreună ce anume trebuie întreprins în vederea soluționării problemelor apărute ca urmare a promulgării acestei legi.

Astfel, CNC, cu unanimitate de voturi, a aprobat materialul întocmit împreună cu trei avocați (prezentat în anexă), prin care sesizăm Instituția „Avocatul Poporului” să întreprindă toate demersurile necesare, potrivit competențelor sale legale, pentru a solicita Curții Constituționale a României să constate neconstituționalitatea art. 13 și 14 din Legea nr. 232/2020.

 Președinte AFDPR                          Secretar General AFDPR

Octav BJOZA                                   Maria DINCU

NOTĂ: Pentru conformitate, punem la dispoziția tuturor celor interesați, în copie și sub forma unui fișier PDF, petiția AFDPR adresată Avocatului Poporului și înregistrată la Registratura Generală a acestei instituții cu nr. 21666 din 02.12.2020. Documentul poate fi citit/ descărcat accesând legătura de mai jos:

Petitie-AFDPR-Legea-232-2020-Avocatul-Poporului

Comments are closed.
Please click here for