ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI
ŞI VICTIME ALE DICTATURII
DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str. Mântuleasa nr. 10, 030554, Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel./ fax. 021-317.23.17

H O T Ă R Â R E A NR. 1/2021

luată în ziua de 07.07.2021,

cu ocazia ședinței reunite a CNC și CND

 

Ședința CNC și CND ale AFDPR a avut loc în ziua de 07.07.2021, în intervalul orar 9.00-13.00, în Sala „Horia Bernea” a Muzeului Național al Țăranului Român din București, respectând toate condițiile impuse de starea de alertă și de pandemie, sala fiind oferită gratuit din partea conducerii muzeului, prin intermediul domnului Director al MNȚR, Virgil NIȚULESCU.

Președintele AFDPR, Octav BJOZA, constată și declară ședința ca fiind statutară, din totalul de 49 de Filiale și Subfiliale au lipsit 7 și anume: Bihor, Constanța, Hunedoara – Deva, Mureș, Satu Mare, Sibiu și Timiș.

Din totalul de 17 membri ai CNC, au lipsit 6 și anume: Mihai BONTEA, Nistor MAN, Paul MITROI, Aurel NICHIFOREANU, Teodor STANCA și Aurel ȘEITAN.

În concluzie, ședința este statutară și are cvorumul necesar atât din punct de vedere al CNC, cât și al CND.

Art. 1. Cu majoritate de voturi (două împotrivă – Pitești și nicio abținere), s-a hotărât ca locul de desfășurare al celui de-al XXVII-lea Congres al AFDPR să fie la Cluj-Napoca, iar perioada să fie în zilele de 3-4-5 august 2021, sub patronajul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte †ANDREI – Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Art. 2. Modificarea Statutului, în sensul introducerii copiilor în Statut și menționării faptului că am devenit prin HG nr. 102 din 4 februarie 2020 asociație recunoscută ca fiind de utilitate publică, precum și altor clarificări strict necesare, care vor fi dezbătute și votate la Congresul al XXVII-lea de la Cluj-Napoca.

Art. 3. Se constată creșterea semnificativă a beneficiarilor Decretului-Lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial al României din data de 10 decembrie 2020. Astfel, la 28 februarie 2021, beneficiari ai DL nr. 118/1990 erau 27.438, la 31 mai 2021 erau 43.400, deci o creștere de 16.000.

Președintele AFDPR a informat și a dezbătut cu cei prezenți toate celelalte puncte de pe ordinea de zi a ședinței.

 Notă: Prezenta Hotărâre va fi publicată pe portalul de internet al AFDPR, la rubrica „Buletin Informativ” și difuzată tuturor Filialelor, Subfilialelor și membrilor CNC.

 

         Preşedinte al AFDPR                                                                                                                                                                       Secretar General al AFDPR

         Octav BJOZA                                                                                                                                                                                       Maria DINCU

Pentru a vizualiza și descărca Hotărârea nr. 1/2021, în format scanat, accesați legătura de mai jos:

Hotararea-nr-1-2021

Comments are closed.
Please click here for