ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI
ŞI VICTIME ALE DICTATURII
DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str. Mântuleasa nr. 10, 030554, Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel./ fax. 021-317.23.17

 

Preacucernici Părinți,

Onorată asistență,

Îndurerată familie

 

Astăzi, la despărțirea de cel care a fost Ioan ILBAN, fost deținut politic, unul dintre primii întemnițați de criminalii comuniști în sinistra închisoare de la Sighet, Președintele Filialei AFDPR Maramureș – Sighetul Marmației, îndurerat, trebuie să afirm că nu am avut mulți colegi ca el!

Un om ca Ioan ILBAN – suflet nobil, inimos, plin de lumină, de har divin, înnobilat de puterea de a ierta, caracterizat prin corectitudine și o neasemuită bunătate sufletească – se regăsește rar chiar și în rândul foștilor deținuți politici, care reprezintă, de altfel, tot ce a avut acest popor mai drept, mai moral, mai sfânt, mai bine pregătit profesional.

Deoarece lupta, suferința, dar și activitatea sa, ca de altfel a tuturor celor care au plătit cu ani grei de temniță sau de deportare curajul de a înfrunta autoritățile comuniste, nu a fost și nu este pe deplin răsplătită, cu certitudine, adevărata recunoaștere va veni prin cinstirea și perpetuarea memoriei celui care a fost Ioan ILBAN în fața tinerelor generații, actuale și viitoare!

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

 

Preşedinte al AFDPR

Octav BJOZA

Comments are closed.
Please click here for