COMUNICAT

Bucureşti, 25 octombrie 2021

Cu deosebită tristeţe, la data de 24 octombrie 2021, am aflat de decesul subit al domnului Alexandru SĂLĂGEAN, Președintele Filialei Alba – Alba Iulia a AFDPR, un luptător neobosit împotriva regimului comunist din România și împotriva efectelor cu urmări tragice ale acestui regim „ilegitim și criminal”.

Domnia sa s-a implicat în mod activ și permanent în viața Asociației noastre și, printre altele, a contribuit într-un mod exemplar la organizarea ireproșabilă, împreună cu autoritățile locale, a Congresului al XXV-lea al AFDPR, de la Alba Iulia, în perioada 22-24 august 2018. Acest Congres – susținut într-un loc important, într-un adevărat lăcaş încărcat de istorie, de naştere a României Mari – a marcat și momentul slujbei religioase de reînhumare, inclusiv cu onoruri militare, a 10 luptători din rezistenţa anticomunistă, ucişi în confruntările directe cu trupele de Securitate și exhumați anterior de IICCMER. Ceremoniile de reînhumare, la care au participat peste 200 de persoane, în mare parte rude, foşti deţinuţi politici şi deportaţi, precum şi înalte personalităţi, au avut loc la Monumentul foştilor deţinuţi politici şi deportaţi din Alba Iulia, pe Platoul Romanilor, la Biserica ortodoxă cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”.

Toate acestea nu ar fi putut avea loc fără contribuția domnului Alexandru SĂLĂGEAN, care a făcut posibil acest eveniment de cinstire a memoriei celor care și-au jertfit viața în lupta contra comunismului.

Domnul Alexandru SĂLĂGEAN a fost și rămâne în memoria noastră, a tuturor, un om cu suflet nobil, inimos, caracterizat prin corectitudine și bunătate sufletească.

Transmitem pe această cale condoleanțe familiei îndurerate!

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Comitetul Naţional de Conducere al AFDPR

Comments are closed.
Please click here for