RAPORT DE ACTIVITATE

AL SUBSECRETARULUI DE STAT ŞI PREŞEDINTE AL AFDPR

OCTAV  BJOZA

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE  PARTICIPAREA LA ŞEDINŢA COMITETULUI INTERNAŢIONAL DE CONDUCERE AL INTER ASSO, CARE A AVUT LOC LA BRATISLAVA, ÎN ZILELE DE 27-28 FEBRUARIE 2018

 

La eveniment au luat parte: Christian Fucks – Preşedinte (Germania), Octav Bjoza – Membru (România), Janos Lengyel – Membru (Ungaria), Jan Kociar – Membru (Slovacia).

Dl. Simsons Peteris – Membru (Letonia) a fost absent din motive de sănătate.

Şedinţa a fost statutară.

Problemele discutate au fost următoarele:

 

 1. Schimbarea Statutului:

–  Introducerea altor categorii de luptători anticomunişti, de asociaţii, de cercetători, în vederea continuării activităţii după dispariţia noastră;

– La luarea unor hotărâri în cadrul Congresului, să nu mai fie necesară prezenţa a 2/3 din numărul ţărilor membre ci se vor lua hotărâri cu majoritatea simplă a ţărilor prezente la Congres (adică, cu peste 50% din ţările prezente).

Propunerile s-au aprobat cu unanimitate de voturi.

 

 1. Istoria INTER ASSO (1991-2016):

Se vor edita 500 exemplare în limba germană, prin grija Fundaţiei de Cercetare a Crimelor Săvârşite de Regimurile Totalitare, condusă de d-na Anna Kaminski. Costurile totale sunt de 5.000 euro, din care, Fundaţia de angajeză să suporte 4.400 euro, diferenţa de doar 600  euro, revenind INTER ASSO. Lucrarea va avea 350 pagini, între care vor fi mai multe fotografii color. Ungaria şi România cere traducerea acestei cărţi şi în alte limbi. Problema care se pune, este cine va suporta cheltuielile? Apariţia lucrării va avea loc în data de 12 martie 2018. Precizez că pe coperta exterioară spate, se află fotografia Monumentului Naţional „Aripi” al Luptătorilor din Rezistenţa Anticomunistă din România. Mai menţionez că România este membră fondatoare alături de Ungaria şi Cehia. Primul Preşedinte al acestui for internaţional, timp de mai bine de 8 ani, a fost Constantin Ticu Dumitrescu.

 

 1. A fost prezentat pliantul INTER ASSO anexat prezentei, scris în limbile germană şi engleză, pe coperta căruia, se află de asemenea, Monumentul „Aripi”. Pliantul va fi tradus şi în alte limbi, cum ar fi română şi maghiară.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

 1. Site-ul INTER ASSO ar trebui actualizat în permanenţă. El trebuie să cuprindă: cine este INTER ASSO, ce acţiuni întreprinde, congrese şi întâlniri ale Comitetului Internaţional de Conducere. S-a găsit o persoană care să facă această treabă, pentru 100 euro pe lună.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

 1. Al XXIII-lea Congres al INTER ASSO va avea loc în zilele de 24-27 iunie 2018, la Braşov. Vor participa maximum 9 ţări, respectiv, câte 3 (trei ) persoane din fiecare ţară. Invitaţi speciali vor fi d-na Anna Kaminski şi cei trei vicepreşedinţi ai CNC.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

 1. S-a cerut completarea personalului la sediul INTER ASSO din Berlin, pentru funcţia de Secretar. S-a găsit persoana potrivită, contra unei sume de 100 euro pe lună.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

 1. Am subliniat existenţa Legii nr.247/2011, în care se vorbeşte despre manifestările ce au loc în fiecare an, în ziua de „9 martie”, la monumentele ridicate de noi, pe tot întinsul României. În mod special, la Monumentul „Aripi”, au loc slujbe religioase, onoruri militare şi depunere de coroane, la care participă înalte oficialităţi ale ţării.

 

 1. S-a discutat despre reacţiile ce au avut loc faţă de Rezoluţia Congresului de la Budapesta. Acestea au fost favorabile, cu precizarea că toate s-au rezumat la numai, atât!

 

 1. Conducerea INTER ASSO este îndrituită sau nu, să ia atitudine în apărarea asociaţiilor şi membrilor acestora, pe plan intern şi internaţional? Da! Dar numai cu acceptul ţării respective.

Se aprobă cu unanimitate de voturi.

 

 1. Preşedintele INTER ASSO, Christian Fucks a fost cooptat în „Platforma Europeană”, iniţiată şi urmărită de d-na Nella Vinkelmanova.

 

 1. A fost prezentată broşura „Casa Istoriei Europene”, în care se vorbeşte despre muzeul înfiinţat la Bruxelles. Cu sau fără intenţie, crimele săvârşite de comunişti în Europa comunizată sunt prezentate în „roz”. Se constată inexistenţa unei secţii în care să se vorbească şi despre acest lucru. Conducerea INTER ASSO va urmări îndeaproape realizarea doleanţei noastre.

 

 1. Am vorbit despre evenimentul care va avea loc în zilele de 26-27 martie la Plovdiv, oraş declarat Capitală Culturală a Europei în anul 2018.

Comisia Europeană de pe lângă Parlamentul Europei a declarat până în prezent 29 de obiective, drept situri de importanţă internaţională. În acest an se vor mai adăuga încă 9 situri. Unul dintre cele nouă, este considerat Memorialul de la Sighet. D-nei Ana Blandiana, îi va fi înmânat, acest titlu onorific. Subsemnatul sunt invitat la acest eveniment.

 

 1. Am informat Conducerea INTER ASSO, că, în urma unei discuţii avute cu d-l Tudorel Toader, Ministru al Justiţiei, am obţinut suma de 150.000 euro (700.000 lei), ca o primă tranşă, în vederea unor lucrări de consolidare a Fortului „13” Jilava.

 

 1. Conducerea INTER ASSO va întreprinde demersuri de contactare şi clarificare a poziţiei unor ţări, care nu au mai participat la ultimele evenimente, cum sunt Croaţia şi Bosnia-Herţegovina.

 

 1. Conducerea UOKG încearcă stabilirea numărului victimelor căzute la trecerea frontierei, în special către RF Germania şi Jugoslavia, dar şi către Austria, în încercarea de a fugi în Occident. La prima vedere, pare o treabă foarte, foarte grea, dacă nu, imposibilă.

Ne mai fiind alte puncte de discutat, şedinţa se consideră închisă.

 

Subsecretar de Stat

Preşedinte AFDPR

Octav Bjoza

1 martie 2018

Comments are closed.
Please click here for