Adresă către Comisia Juridică a Camerei Deputaților a Parlamentului României

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, cod 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti,  16 ianuarie 2013                                                Nr. 6
C ă t r e
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ

D-lui Deputat ……………………………………………….
Amintim că anul în 2009, Parlamentul României a aprobat Legea 221, care mai apoi a fost promulgată de către Preşedinţie.
Această lege conferea foştilor deţinuţi politici şi deportaţi, posibilitatea de a da Statul Român în judecată, în scopul de a solicita daune morale pentru faptul de a li se fi luat pentru totdeauna: tinereţea, sănătatea, libertatea, agoniseala şi nu de puţine ori, viaţa.

Curtea Constituţională a declarat art.”5” din această Lege 221/2009, ca fiind neconstituţional, reducând prin aceasta la „zero” orice posibilitate favorabilă foştilor deţinuţi politici şi deportaţi.
Întrucât Comisiile Juridice nu au rezolvat chestiunea în termenul legal de 45 de zile, Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal (PNL) a iniţiat un nou proiect de lege, care a trecut de Senat, fiind înregistrat la Camera Deputaţilor sub nr.PL-x/244/09.05.2011.

Timp de mai bine de un an şi jumătate, Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor nu a pus în discuţie acest proiect de lege, tergiversând lucrurile până la epuizarea mandatului.
Vă rugăm să susţineţi punerea în discuţia Comisiei Juridice, cu PRIORITATE, a acestui proiect de lege.

Anexăm prezentei următoarele documente:
–       adresa nr.1195/07.12.2010 (1 pag.);
–       Expunerea de motive a iniţiatorilor proiectului de lege (7 pag.);
–       Lege privind instituirea unui regim juridic distinct şi temeinic fundamentat, pentru categoriile diferite de drepturi băneşti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist (SENAT – 6 pag.);
–       Adresa SENATULUI către Preşedintele Camerei Deputaţilor, d-na Roberta Alma Anastase, nr.PL.-x/244/09.05.2011(2 pag.);
–       Parlamentul României – SENAT – LEGE (7 pag.);
–       Urmărirea procesului legislativ (2 pag.);
–       Amendamentele propuse de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii (AFDPR), la proiectul de lege trecut de SENAT (18 pag.).
Rugăm ca la dezbaterea acestui proiect de lege să fie invitaţi şi reprezentanţii AFDPR.

Cu deosebită stimă,
Preşedinte,
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for