Adresă către Consiliul Local al orașului Târgu Ocna

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI
DIN ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION DES ANCIENS DETENUS POLITIQUES DE ROUMANIE
FORMER ROMANIAN POLITICAL PRISONERS ASSOCIATION
Str. Mântuleasa nr. 10, 030554 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel/fax. 3172317

Nr. 25/22.02.2013
Către Consiliul Local al oraşului
Târgu Ocna
Domnului Primar Ştefan Şilochi

Spre ştiinţă Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
Referitor: Retragerea titlului de cetăţean de onoare acordat post-mortem lui Valeriu Gafencu

Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) întrunit în şediţa ordinară din 22 februarie 2013, a avut printre punctele cuprinse în ordinea de zi şi acela al contestării de către Institutul “Elie Wiesel” a acordării titlului de cetăţean de onoare lui Valeriu Gafencu, a hotărât cu unanimitate de voturi luarea unei atitudini ferme faţă de solicitarea neîntemeiată a institutului mai sus numit.

Am acceptat ideia că indiferent de culoarea politică, sau fără de culoare, toţi cei ce ne-am aflat în temniţele şi lagărele de exterminare comuniste am constatat la unison că Valeriu Gafencu s-a situat întru totul deasupra noastră a tuturor, fiind considerat ca unul dintre sfinţii închisorilor, o adevărată „sămânţă a sfinţeniei sădită pe al temniţei pământ”.

A fost o „făclie a iubitorilor de adevăr şi ucenic al Adevărului”, dându-ne tuturor o pildă de viaţă şi iubire.

O altă mărturisire ne spune „ai întărit prin faptele tale aceste cuvinte, căci te-ai jertfit din iubire pentru un pastor evreu, rugându-te ca el să devină fiu al Sfintei Biserici şi dându-i lui medicamentele care ţi-ar fi putut salva viaţa trupească”.

Mulţi dintre noi am învăţat de la el ce înseamnă iertarea şi iubirea faţă de aproapele tău.
A avut asupra noastră forţa prin care sufletele noastre se înălţau în văzduhul nepătruns, deşi trupurile ne rămâneau după gratii.
Iată doar câteva considerente pentru care zecile de mii de deţinuţi politici l-au considerat un sfânt şi cer Patriarhiei Otodoxe Române să-l canonizeze.
Istoria religiilor cunoaşte cazuri în care persoane care au greşit, s-au întors la Dumnezeu, devenind mai apoi sfinţi.

AFDPR mai are în prezent peste zece mii de membri cotizanţi din care doar trei mii foşti deţinuţi politici, diferenţa constituind-o deportaţii şi urmaşii decedaţilor.
AFDPR este membră a Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici din fostele ţări comuniste europene, numită INTER ASSO.
Preşedintele AFDPR este membru în Comitetul de conducere al INTER ASSO.
Atât conducerea AFDPR, cât şi a INTER ASSO recunoaşte holocaustul produs asupra poporului evreu, dezaprobându-l cu fermitate, precum şi orice altă crimă cu caracter etnic sau politic.
Cu toate că înţelegem grijile, prudenţa, vigilenţa, dar şi promptitudinea cu care acţionează conducerea Institutului „Elie Wiesel”, vă rugăm să reconsideraţi pozitia faţă de cazul în speţă.

Cu mulţumiri şi aleasă preţuire,

Preşedinte al AFDPR
ing. Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for