Adresă către Ministerul Finanțelor Publice, 30 mai 2012

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti,  30 mai 2012                                                     Nr. 65

C ă t r e
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Domnului Ministru Florin Georgescu

Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, ultimi supravieţuitori ai închisorilor şi lagărelor de exterminare comuniste, vă roagă să aveţi amabilitatea de a primi într-o scurtă audienţă o mică delegaţie formată din 2-3 persoane.

Scopul întrevederii este acela de a ne cunoaşte şi a vă informa despre tratarea discreţionară a diferitelor categorii de luptători anticomunişti, situaţie care ne determină să ne simţim condamnaţi pentru a doua oară, tot de către STATUL ROMÂN, acum după 50-60 de ani.

Blocarea de către Ministerul Finanţelor Publice a proiectelor de lege, care vizează reparaţii materiale pentru daunele morale, acordate celor ce şi-au jertfit viaţa luptând pentru adevăr, dreptate, libertate, morală şi credinţă strămoşească, toate acestea întru salvarea demnităţii acestui neam atât de încercat, demonstrează, că această categorie socială a foştilor deţinuţi politici şi deportaţi incomodează în continuare.

De trei ani solicităm o întâlnire care desigur ar avea menirea de a dezamorsa această stare conflictuală.

Vă asigurăm Domnule Ministru Florin Georgescu,
de aleasa noastră preţuire,

Preşedinte,
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for