Adresă către Preşedinţia României

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 15.02.2012                                                       Nr.21
C ă t r e

PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI
Cancelaria Ordinelor

Asociaţia Internaţională a Foştilor Deţinuţi Politici din fostele ţări comuniste intitulată INTER ASSO, va avea în acest an, cel de al XX-lea  Congres la VILNIUS, în Lituania.

Regretatul nostru preşedinte, Constantin Ticu Dumitrescu a fost membru fondator al acestui for, fiindu-i şi preşedinte timp de zece ani.

Subsemnatul sunt membru al Comitetului de conducere, format din cinci persoane.

Printre unele din punctele de pe ordinea de zi prezentate de fiecare ţară, vor fi şi:
–       Foşti deţinuţi politici decoraţi de Stat în ultimii 22 de ani;
–       Foşti ofiţeri de securitate cărora le-au fost retrase decoraţiile, ordinele, distincţiile obţinute în lupta cu noi.

Întrucât nu deţinem astfel de date, vă rugăm respectuos să ne sprijiniţi în obţinerea acestor liste nominale, având în vedere că nu sunt prea multe persoane în această situaţie.

Precizez că decoraţiile primite de cetăţeni români din partea Statului Maghiar nu pot fi luate în consideraţie.

Cu mulţumiri şi deosebită consideraţie,
Preşedinte,
Ing.Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for