Adrese către Camera Deputaţilor, Comisia Juridica. Nr. 200 şi nr. 208

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 07.11.2011                                                       Nr.200
C ă t r e,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia Juridică
–       În atenţia d-lui Preşedinte Daniel Buda –
Referitor: Proiectul de lege înregistrat la dvs.
sub nr.244/2011 (venit de la Senat)
Vă înaintăm alăturat amendamentele privind Proiectul de lege mai sus menţionat, elaborate de Filiala AFDPR Timiş, ultima variantă, acceptată şi semnată de către conducerea naţională a AFDPR.
Considerăm imperios necesară prezenţa unei delegaţiei  din partea AFDPR, la dezbaterile din comisie, pentru a ne susţine cauza în faţa acesteia. Din acest motiv, vă rugăm să ne comunicaţi în timp util, locul, data şi ora la care Proiectul de lege va fi pus în discuţie.
Cu deosebită stimă,
Preşedinte,
Octav Bjoza

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,                                       Bucureşti,07.11.2011
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                     Nr.31/746
C ă t r e,
Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România
Referitor la scrisoarea dumneavoastră înregistrată la Comisia juridică sub numărul 31/746 din data de 30.06.2011, prin care ne înaintaţi o serie de observaţii şi propuneri, vă comunicăm că la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi se află în procedură legislativă un pachet legislativ care vizează modificarea şi completarea Legii nr.221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Includerea acestor iniţiative legislative pe ordinea de zi şi, în consecinţă, supunerea spre dezbatere plenului Comisiei, va fi stabilită de către Biroul Comisiei juridice, în urma obţinerii, din partea instituţiilor de resort, a tuturor avizelor, punctelor de vedere şi datelor tehnice necesare identificării unei soluţii legislative în acest domeniu. Totodată, vă comunicăm că aspectele semnalate de către d-voastră vor fi avute în vedere în momentul dezbaterii iniţiativelor legislative mai sus invocate.
SECRETAR,
Gabriel ANDRONACHE

 

 

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317
Bucureşti, 22.11.2011                                                       Nr. 208

C ă t r e
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ
Domnului Secretar Gabriel Andronache
Adresa dvs. nr.31/746/07.11.2011, are darul de a ne îngrijora şi mai mult în privinţa punerii în dezbatere Comisiei Juridice a Legii 221/2009, sau chiar elaborarea unei noi legi care să vizeze despăgubiri morale pentru foştii deţinuţi politici şi strămutaţi.
A trecut mai bine de un an de când art.5 din Legea 221/2009, a fost declarat neconstituţional, iar pe 27 noiembrie 2011 se împlineşte un an de la audienţa ce mi-aţi acordat-o, ocazie cu care v-am înmânat primele amendamente gândite de noi la acea vreme.
Înţelegem că se aşteaptă un aviz favorabil din partea Ministerului Finanţelor, care desigur NU va veni, deşi am primit promisiuni într-o audienţă acordată de domnul Ministru Gheorghe Ialomiţianu.
Facem parte dintr-o categorie socială care nu prea mai are timp să aştepte!
În acest ritm, singura aşteptare ce ar putea deveni certitudine pentru noi, este aceea a „ieşirii pe  cale naturală din sistem”!
Suntem convinşi că există soluţii şi desigur un dialog cu noi ar fi benefic pentru ambele părţi (tabere antagoniste?!).                                                                  Cu regret vă informăm că în anul care a trecut, dacă mă refer doar la deţinuţii politici numărul nostru a scăzut de la cca 4.000 la cca 3.600!!
Sperăm că vom găsi înţelegerea cuvenită din partea tuturor membrilor Comisiei Juridice indiferent de culoarea politică a acestora.

Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte,
Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for