Buletin informativ

Protest

Subscrisa ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA ŞI VICTIME ALE DICTATURII (AFDPR) protestam fata de modul in care a fost emisa OPINIA Comisiei de la Venetia, privind simbolurile comuniste, respectiv ale PARTIDUL COMUNIST DIN REPUBLICA MOLDOVA (PCRM), care tocmai fusesera interzise de Parlamentul Republicii Moldova, legal ales, deci reprezentativ pentru vointa poporului.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Adresă către Consiliul Local al orașului Târgu Ocna

Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) întrunit în şediţa ordinară din 22 februarie 2013, a avut printre punctele cuprinse în ordinea de zi şi acela al contestării de către Institutul “Elie Wiesel” a acordării titlului de cetăţean de onoare lui Valeriu Gafencu, a hotărât cu unanimitate de voturi luarea unei atitudini ferme faţă de solicitarea neîntemeiată a institutului mai sus numit.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Adresă către Domnul Andrei Muraru, Director Executiv IICCMER

Comitetul Naţional de Conducere (CNC) al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România (AFDPR) vă roagă să aveţi amabilitatea şi disponibilitatea de a ne susţine grabnic şi energic în faţa Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, spre a pune în discuţie proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri băneşti pentru daunele morale provocate de STATUL ROMÂN, proiect care „zace” la comisie de mai bine de un an şi jumătate.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Adresă către Comisia Juridică a Camerei Deputaților

Comitetul Naţional de Conducere (CNC) al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii (AFDPR) din România vă roagă să aveţi amabilitatea de a repune în dezbaterea Comisiei Juridice, proiectul de lege privind despăgubiri băneşti pentru daunele morale provocate de Statutul Român foştilor deţinuţi politici şi deportaţi, care „zace” de mai bine de un an şi jumătate la Comisie.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Adresă către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Deşi au trecut aproape zece luni de când USL a luat puterea politică şi executivă în „mâinile” sale, constatăm cu mâhnire că suntem trataţi cu aceeaşi indiferenţă, ignoranţă şi sfidare chiar şi atunci când emitem pretenţii modeste dar legale.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Adresă către Comisia Juridică a Camerei Deputaților a Parlamentului României

Amintim că anul în 2009, Parlamentul României a aprobat Legea 221, care mai apoi a fost promulgată de către Preşedinţie.
Această lege conferea foştilor deţinuţi politici şi deportaţi, posibilitatea de a da Statul Român în judecată, în scopul de a solicita daune morale pentru faptul de a li se fi luat pentru totdeauna: tinereţea, sănătatea, libertatea, agoniseala şi nu de puţine ori, viaţa.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Adresă către Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, Ministerul finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Curtea Constituţională și IICCMER

Referitor la neacordarea de compensaţii pentru prejudicii, suferinţe şi persecuţii, benefic.DL 118/1990 Comitetul Naţional de Conducere al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii Comuniste din România (AFDPR), a luat act de răspunsurile date de Ministerele Finanţelor (adresa nr.247489/03.09.2012 (şi Justiţiei (adresa nr.80070/10.09.2012) la cererea Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor, cât şi de „verdictul” dat de Curtea Constituţională.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Declarația AFDPR, adoptată la Congresul din 18 – 19 septembrie de la Mamaia

Purtand cu demnitate povara anilor si ranile nevindecate datorate supliciilor la care au fost supusi in anii dictaturii comunis- te, cei 200 de delegaţi reprezentand 38 de filiale judetene s-au re-unit intr-un for national pentru a raspunde unei prevederi statutare, dar si manati de bucuria reintalnirii cu vechi camarazi de lupta si suferinta.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Memoriu către Avocatul Poporului

Memoriu cu privire la necesitatea reanalizarii de catre Guvernul si Parlamentul Romaniei a solutiilor legislative necesare respectarii recomandarilor Rezolutiei APCE nr. 1096/1996, a prevederilor Conventiei pentru apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor fundamentale, precum si a jurisprudentei CEDO referitoare la acordarea de compensatii materiale victimelor justitiei totalitare.

Citeşte mai mult
Buletin informativ

Adresă către Ministerul Sănătății, 7 August 2012

Foştii deţinuţi politici şi alte victime ale dictaturii comuniste, au constituit şi constituie o categorie socială greu de acceptat de majoritatea celor ce s-au perindat la putere după evenimentele din decembrie 1989. Să se fi uitat că noi am fost aceia care prin atitudinea noastră fermă, am salvat demnitatea acestui neam atât de încercat?

Citeşte mai mult
Please click here for