ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI
ŞI VICTIME ALE DICTATURII
DIN  ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE
FORMER  ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS  ASSOCIATION
Str. Mântuleasa nr. 10, 030554, Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel./ fax. 021-317.23.17
 

Centrala AFDPR                                                        .

Către: Președinții Filialelor AFDPR

Ref.: Activitatea Centralei AFDPR

Domnilor Președinți ai Filialelor AFDPR,

 

Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România – AFDPR este reprezentată de Președintele său interimar, domnul Sergiu RIZESCU, potrivit Statutului în vigoare, până la restabilirea sănătății domnului Președinte Octav BJOZA și/sau până la viitorul Congres de alegeri, programat să aibă loc în luna septembrie 2023.

Pe parcursul actualului interimat, au existat diverse presiuni la adresa conducerii centrale a Asociației noastre, exprimate verbal, dar inclusiv prin transmiterea unor „adrese” sau „note scrise”, presiuni exercitate mai ales de conducerea Filialei AFDPR București, dar și de unii membri ai Comitetului Național de Conducere, toate acestea fiind considerate pe bună dreptate drept obstrucții și tot atâtea dificultăți în exercitarea mandatului de Președinte.

Consultând Statutul AFDPR în vigoare, vă reamintim că:

  1. Toți membrii AFDPR au îndatorirea de a avea o comportare onestă și demnă în viața privată și publică și să nu amestece interesele personale sau politice cu interesele Asociației (art. 5);
  2. Acțiunile deliberate și repetate împotriva obiectivelor Asociației și prevederilor Statutului AFDPR reprezintă motiv de excludere din AFDPR. De asemenea, alt motiv de excludere este constituit și în cazul în care membrul/ membrii AFDPR, cu atât mai mult cel sau cei care fac parte dintr-o structură de conducere, calomniază sau obstrucționează conducerea AFDPR (art. 6, alin. 2);
  3. Consiliul Național Director este organul suprem de decizie între Congrese și poate fi convocat ori de câte ori situațiile ce apar o impun (art. 8.2). Astfel, CND este singurul for care primește și califică activitatea Comitetului Național de Conducere, a Președintelui și a Comisiei de Cenzori și poate destitui orice organ ales, când se constată încălcări ale Statutului (art. 8.2.1, lit. a și f).

De asemenea, Statutul prevede, printre altele, că Președintele AFDPR are ca atribuții:

  • coordonarea operativă a organelor alese și de execuție, centrale și teritoriale;
  • reprezentarea AFDPR în raport cu terții;
  • semnarea și elaborarea, după caz, a comunicatelor și documentelor reprezentative ale Asociației;
  • prezentarea publică a punctului de vedere al AFDPR în varii situații etc.

Din contră, nicio prevedere din Statut nu precizează că Vicepreședinții AFDPR pot fi în număr de 4, nici că vreunul din Vicepreședinți sau conducerea vreunei Filiale, oricare ar fi aceasta, poate exercita atribuțiile Președintelui, înlocuindu-l, obstrucționându-l, solicitând unilateral și fără motiv convocarea unor organe de conducere a Asociației.

Nicio persoană, cu sau fără funcție de conducere și nicio Filială nu poate acționa pentru și în numele AFDPR fără informarea Președintelui, acest principiu fiind, de fapt, baza unității și solidității noastre!

Avem însă încredere că în AFDPR primează cinstea, morala, demnitatea, spiritul de sacrificiu, unitatea – pentru că suferințele individuale din trecut sunt de fapt suferințe colective – și nu vor avea câștig de cauză minciuna, lipsa principiilor, oportunismul, dezbinarea, goana după funcții onorifice sau retribuite!

Având în vedere toate aspectele expuse anterior, le reamintim domnilor Președinți ai Filialelor AFDPR că avem prerogativa de a convoca întregul Consiliu Național Director, prerogativă pe care o vom exercita în momentul în care va fi posibilă organizarea de urgență a unei ședințe, în condiții de normalitate, fără a exista restricțiile specifice stării de alertă, în vigoare la această dată.

De asemenea, vă atragem atenția că, până la restabilirea completă a sănătății domnului Președinte Octav BJOZA și/ sau până la organizarea viitorului Congres de alegeri, în anul 2023, singurul reprezentant legal și mai ales moral al AFDPR este domnul Președinte Sergiu RIZESCU.

În acest sens, facem precizarea că, tocmai pentru a menține unitatea Asociației noastre în aceste momente dificile, grevate inclusiv de criza sanitară pe care o traversăm, să dăm cu toții dovadă de solidaritate și să ne arătăm nouă, în primul rând, cu atât mai mult celorlalți, că avem capacitatea să-i reprezentăm în continuare, corect și cinstit, pe toți cei care simbolizează, în prezent, moralitatea, demnitatea și suferința poporului român, fiind astfel îndreptățiți să ne pronunțăm în numele acestora cu o singură voce, nu pe mai multe voci.

Astfel, le recomandăm domnilor Președinți ai AFDPR să se informeze din surse autorizate și sa nu dea curs niciunei încercări de manipulare, inclusiv prin așa-zise apeluri de „salvare” a Asociației noastre, din partea oricărei persoane ar veni acestea.

 Preşedinte al AFDPR

Sergiu RIZESCU

Pentru a descărca adresa în format scanat, accesaţi următoarea legătură: Adresa-AFDPR-nr-2-02-2022

Comments are closed.
Please click here for