COMUNICAT DE PRESA

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI
ŞI VICTIME ALE DICTATURII
DIN ROMÂNIA
A.F.D.P.R.
ASSOCIATION DES ANCIENS DETENUS POLITIQUES DE ROUMANIE
FORMER ROMANIAN POLITICAL PRISONERS ASSOCIATION
Str. Mântuleasa nr. 10, 030554, Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel./ fax. 021-317.23.17

COMUNICAT
București,27. 06.2022
Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România – AFDPR reamintește opiniei publice modul inadmisibil în care a fost gestionat de catre Guvernul României capitalul moral și de demnitate al primei asociații constituite după Revoluție, formată de foștii deținuți politici anticomuniști, cei ce au pus mai presus de orice, credința, iubirea de neam și libertate, plătind atitudinea lor cu ani grei de închisoare, deportari si prizonierat, în perioada dictaturii comuniste.
Fondatorii AFDPR au creat și obținut legiferarea Decretului Lege 118/1990, ca modalitate de a compensa, măcar în mică măsură, suferințele îndurate de ei și umilințele la care le-au fost supuse familiile, ca să nu mai vorbim de confiscarea bunurilor, în perioada dictaturii comuniste.
În anii de după Revoluție, Guvernele succesive, indiferent de culoare politică, au contribuit, mai mult sau mai puțin, la aplicarea DL 118/90, dar important a fost faptul că au acceptat AFDPR ca partener de dialog, la nivel de vârf, pentru corectarea unor carențe sau nuanțarea și/sau îmbunătățirea unor prevederi legale, ce privesc persoanele care au fost persecutate politic.
Din păcate, înca de la începutul anului 2020, o serie de instituții ale Statului au inceput o campanie de hărțuire a victimelor comunismului, beneficiari ai DL 118/90, prin suprimarea, suspendarea sau amânarea acordării unor drepturi prevazute de Lege. În loc să deschidă un dialog, demersurile factorilor de conducere ai AFDPR au fost sancționate de Guvern, culminând cu suspendarea din funcția de Subsecretar de stat a Președintelui AFDPR, Dl Octav Bjoza, de către fostul Prim Ministru Florin Câțu
În aceeași manieră, Ministerele și structurile subordonate actualului executiv continuă și în prezent obstrucționarea victimelor comunismului și orice încercare de colaborare cu Guvernul – la nivel de Prim ministru si Ministere, pentru ieșirea din actualul impas, au fost ignorate cu bună știință, sau respinse.
S-a ajuns ca în data de 26.07.2022, după 4 adrese și un Memoriu către Prim Ministrul Romaniei, domnul Nicolae Ciucă, toate rămase fără raspuns de mai bine de 6 luni, să fie acceptată în sfârșit o audiență, la nivel de Prim Ministru.
O delegație a conducerii AFDPR , reprezentând interesul general al tuturor beneficiarilor DL 118/90 și având incllusiv susținerea Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan a crezut cu tărie în posibilitatea refacerii unei punți de dialog, cu reprezentanții Guvernului.
Dar Primul Ministru și-a bătut, practic, joc de noi și de cei pe care îi reprezentăm. De toate suferințele noastre, ca supraviețuitori ai temnițelor, lagărelor și deportărilor comuniste și nu a venit la întâlnirea pe care însuși o programase, trimițând în schimb consileri fără vreun mandat, ori putere de decizie în sfera problemelor noastre, Această oportunitate de dialog între noi și Guvern a dispărut de la sine. Este pentru prima data în istoria postdecembristă, când un Prim Ministru refuză constant, de luni de zile, un dialog direct cu reprezentanții de vârf ai Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Am înțelege, dacă ar fi vorba doar de problemele presante prin care trece țara. Dar, reamitim, de luni de zile nu ni s-a răspuns la o un memoriu, de luni de zile am fost ținuți la ușă. Iar când aceasta s-a deschis, s-a întâmplat doar spre a ne fi trântită de fapt în nas.
Consideram inacceptabila si ofensatorie aceasta atitudine de ignorare a asociației care-i reprezintă pe cei ce au suferit în temnițele și lagărele comuniste, a membrilor săi, deținuți, deportați, sau strămutați cu domiciliu obligatoriu, ca urmare a acțiunulor represive, orchestrate de Securitate. Retrăim parcă vremurile umilințelor din ultimii ani ai regimului comunist, în timpul căruia ne-am păstrat demnitatea, plătind-o cu suferințele noastre. Spre.asta ne îndreptăm și acum.

Preşedinte al AFDPR
Sergiu Rizescu

Comments are closed.
Please click here for