CONVOCATOR FILIALA GIURGIU

COMITETUL DE CONDUCERE AL A.F.D.P.R. – FILIALA GIURGIU

CONVOCATORUL

ADUNĂRII GENERALE A FILIALEI GIURGIU – A.F.D.P.R.

Din data de 17.06.2024

COMITETUL DE CONDUCERE AL A.F.D.P.R. – FILIALA GIURGIU, CUI 12892027, având sediul în Giurgiu, Bld. București nr. 10, camera 17,  Jud. Giurgiu, prin președinte Breazu Petrișor

În baza art. 8.3 coroborat cu art. 10 din Statut și a dispozițiilor OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile,

Convoacă Adunarea Generala a A.F.D.P.R. – FILIALA GIURGIU pentru data de 17.06.2024, ora 1000, la sediul Filialei, cu următoarea

Ordine de zi:

  1. Informare asupra Încheierii Jud 3/22.05.2024 asupra Organelor de conducere ale AFDPR, a Statutului adoptat de Adunarea Generală de la Călimănești – Septembrie 2023;
  2. Propuneri de precizări, corecții, completări la Statut și Consiliul Director, în acord cu prevederile OG 26/2000 și adoptarea unor Hotărâri corespunzătoare în acest sens;
  3. Desemnarea participanților – Delegați- la Adunarea Generală extraordinară.

Comitetul de Conducere a Filialei AFDPR

Prin Președinte

Comments are closed.
Please click here for