COMUNICAT AFDPR

COMUNICAT DE PRESĂ

Între 21-23.09.2023 a avut loc la Călimănești cel de-al 29-lea Congres/Adunarea Generală a AFDPR, în prezența a 183 de delegați din 37 de filiale teritoriale, având ca puncte principale pe ordinea de zi adoptarea noului statut și alegerea conducerii pentru următorii patru ani. Dintre oficialități, a fost prezent dl Mihai Dodu, secretar de stat pentru problemele revoluționarilor, dl Florinel Constantinescu, primarul orașului Călimănești, dl Florin Iepure, director la Direcția județeană de cultură al județului Vâlcea. Au transmis mesaje dl Emil Constatinescu, Ana Blandiana – Fundația Academia Civică, Ioan Andrei Gherasim – Fundația Corneliu Coposu, Cosmin Budeancă – Fundația Memoria. Au fost prezenți, manifestându-și susținerea pentru misiunea Asociației, dl Teodor Mărieș de la Asociația 21 decembrie și dna Claudia Dobre – Institutul de Istorie N. Iorga al Academiei Române.
Noul statut dezbătut și votat pe capitole, a fost adaptat la modificările legislative și la nevoile organizaționale unei asociații naționale de aproximativ de 15.000 de membri, seniori și urmașii lor. La următorul punct pe ordinea de zi, delegații au ales prin vot secret conducerea AFDPR: președintele și Consiliul Director. În urma votului primit de cei trei candidați, funcția de președinte al AFDPR a fost acordată doamnei Nicolina Moica, care a primit 113 voturi. În premieră, pentru o reprezentare cât mai corectă a regiunilor, a categoriilor și a generațiilor de persecutați politic, vicepreședinții și membrii Consiliului Director au fost aleși pe zone istorice (Ardeal, Muntenia, Moldova). Vicepreședinții aleși sunt Leonard Câmpeanu, Nistor Alin Bădiceanu, Cornelia Fetea și Constantin Luchian iar membri în Consiliul Director au fost aleși Mateescu Ileana, Biolan Ovidiu, Ciucă Aspazia, Puiu Maria, Tomuta Adrian, Bucelea Ioan, Cojocaru Dorel, Torok Jozsef, Seliuc Liviu, Muntean Mircea, Popescu Alexandru, Nicolae Stănculescu, Husac Cristian, Irina Coos, Nistor Man, Corina Faina, Cotoi Ilie , ultimii trei fiind membri supleanți.
La finalul lucrărilor, delegații Adunării generale au adoptat o hotărâre prin care mandatează Consiliul Director pentru a lua, în principal, următoarele măsuri:
1. Să găsească soluții pentru a încheia protocoale de colaborare cu ministerele implicate în aplicarea DL 118/1990, cu scopul aplicării în mod unitar, fără abuzuri birocratice, în deplină cunoștință de cauză asupra contextului istoric, politic și social al represiunii comuniste;
2. să identifice căile adecvate pentru inițierea și adoptarea de proiecte legislative și amendamente la legislația în vigoare, cu scopul corectării unor situații inechitabile sau care au generat multe litigii judiciare sau interpretări echivoce din partea autorităților sau a opiniei publice;
3. sa initieze centralizarea evidenței membrilor, a arhivelor filialelor prin digitalizarea acestora, cu scopul identificării tuturor persoanelor care au suferit o formă de represiune din motive politice sau de conștiință, cu intenția de a fi incluși în panteonul național și local al eroilor neamului;
4. să identifice modalitățile concrete de colaborare cu autoritățile publice naționale și locale pentru a găsi soluții de finanțare pentru construirea în fiecare unitate administrativ-teritorială a unui monument de for public, pentru amenajarea unui muzeu memorial sau expoziții muzeale permanente și stabilirea unui calendar de evenimente oficiale comemorative care să readucă în atenția opiniei publice suferința victimelor și rolul deținuților politic în păstrarea demnității umane, a valorilor democratice, în timpul represiunii comuniste și a societății post-totalitare;
5. să inițieze proiecte naționale și locale de ”decomunizare prin educație” sprijinind cu burse de merit și premii elevii, studenții merituoși, masteranzi, doctoranzi sau cercetători implicați în proiecte de cercetare în domenii care au legătură cu obiectivele și misiunea sa. Sprijinul concret se va îndrepta, în mod deosebit, spre profesorii și formatorii care, prin abordări pedagogice inovative la disciplinele istoria României, educație socială alte domenii socio-umane își propun în demersul didactic studierea cauzelor și a urmărilor ideologiilor totalitare din România și Europa și însușirea unei mentalități democratice de către elevii lor;
6. prin deciziile, declarațiile și prezențele publice, având în vedere tendința actuală de radicalizare a discursului politic, să combată cu determinare inițiativele de reabilitare ale ideologiilor și organizațiilor de extremă dreaptă sau extremă stângă, narativele de ocultare ale istoriei recente prin opinii nostalgice, de negare sau minimizare a genocidului comunist sau fascist din România, ori ideile care instrumentalizează ura în scop politic sau resping valorile democratice și demnitatea umană;
7. să reia relațiile internaționale cu asociațiile partenere din străinătate, în mod deosebit cu cele din Republica Moldova și Ucraina, cu scopul de a contribui, alături de asociații și personalități academice și politice din Europa, la crearea unei memorii colective europene, pentru ca victimile comunismului să intre în rândul marilor martiri ai istoriei umanității și identificarea soluțiilor politice și juridice pentru condamnarea internațională a comunismului și a crimelor acestuia.

Niculina MOICA,
Președinte al AFDPR

Comments are closed.
Please click here for