Domnului Senator Mircea Geoană

ASOCIAŢIA  FOŞTILOR  DEŢINUŢI  POLITICI  DIN  ROMÂNIA

A.F.D.P.R.

ASSOCIATION  DES  ANCIENS  DETENUS  POLITIQUES  DE  ROUMANIE

                                                                                                                FORMER ROMANIAN  POLITICAL  PRISONERS ASSOCIATION

                                                                                     Str.Mântuleasa nr.10, 70087 Bucureşti, sector 3, ROMÂNIA, tel.fax.3172317

 

Bucureşti, 3 mai 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nr. 57

Domnului Senator Mircea Geoană 

Preşedinte al Senatului României

 

În ziua de 12.04.2011 a avut loc şedinţa Comisiei Juridice a Senatului, în cadrul căreia s-a analizat propunerea legislativă L 175/2011, intitulată „Propuneri legislative privind instituirea unui regim juridic distinct şi temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi băneşti cuvenite victimelor regimului totalitar comunist”.

La discuţii au participat şi trei reprezentanţi ai FRFDPLA, care au propus unele amendamente.

Considerăm că prin neinvitarea şi neparticiparea la şedinţa respectivă a reprezentanţilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR), punctul nostru de vedere, nu a putut fi cunoscut.

Ţinând seama că în cadrul asociaţiei noastre (AFDPR) se regăsesc marea majoritate (peste 90%) a foştilor deţinuţi politici anticomunişti, deportaţi, persecutaţi politic, precum şi urmaşi ai acestora, cât şi de faptul că AFDPR este membră a INTER ASSO (Asociaţia Internaţională a Foştilor Deţinuţi Politici din fostele ţări comuniste) din a cărei conducere face parte, vă rugăm respectuos să aveţi amabilitatea de a:

–                     ne acorda o audienţă pentru prezentarea punctului nostru de vedere;

–                     dispune Secretariatului General, să invite reprezentanţii AFDPR la discutarea în plen a propunerilor legislative.

AFDPR nu agreează excluderea de la reparaţii morale şi materiale a deportaţilor şi a celorlalte categorii cuprinse în D L 118/1990 şi nici extinderea acordării de daune urmaşilor de gradul II, considerându-le nejustificate şi nemeritate.

Menţionăm că în timp ce zilele noastre sunt „numărate”, 16.000 de procese sunt în pericol de a fi respinse ca neîntemeiate, în lipsa unor prevederi legale constituţionale, punându-ne în situaţia nedorită de a ne adresa spre rezolvare forurilor europene, în a căror competenţă cad.

 

Preşedinte,

Octav Bjoza

Comments are closed.
Please click here for